ÎNSCRIERE MEMBRU NOU

ÎNSCRIERE MEMBRU NOU

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Date personale

Nume: *

Prenume: *

Serie și nr. CI: *

CNP: *

Data nașterii: *

Sex: *

Țara: *

Județ: *

Oraș: *

Adresa: *

Cod poștal: *

Contact

Pentru confirmarea și finalizarea înscrierii este necesar să furnizați o adresă de e-mail și un număr de telefon valid.

Adresă e-mail: *

Nr. de telefon: *

Sponsor

Pentru a deveni membru Gano Excel trebuie să introduceți mai jos codul unui membru existent care va deveni sponsorul dumneavoastră.
Dacă nu aveți un cod de sponsor ne puteți contacta la numerele 0740.120.986 / 0740.208.872 sau la adresa de e-mail office@ganoexcel.com.ro.

Cod sponsor: *

Nume sponsor: *

Modalitatea de înscriere

Mai jos puteți alege modalitatea de înscriere potrivită pentru dumneavoastră.
Puteți opta pentru înscrierea cu taxă simplă de înscriere (Starter Kit) sau vă puteți înscrie cu unul dintre pachetele promoționale care includ înscriere fără taxă, produse adiționale gratuite și alte beneficii.

Dacă doriți să vă dezvoltați o structură și o afacere de succes vă recomandăm să analizați avantajele Pachetului Start-Up 2.
Puteți mări imaginile de mai jos pentru a vedea componența fiecărui pachet.


Modalitatea de plată


Ramburs, la livrare
Transfer bancar (!)

(!) Dacă doriți să achitați prin transfer bancar vă rugăm să atașați mai jos dovada plății.

Tipuri de fișier acceptate: .jpg, .jpeg, .png, .pdf. Mărime maximă: 2MB.

POLITICI & PROCEDURI GANO EXCEL

Octombrie 2014 EDIŢIA EUROPEANĂ Revizuire 03
copyright@GanoExcelEuropeBV

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

Prezentele Politici și Proceduri (P&P), Contractul Membrului Independent (Formularul de Înscriere ca
Membru Independent), Termenii și Condițiile, Politica de Confidențialitate și Planul de Compensare Gano Excel Europe reprezintă înțelegerea completă (numită în continuare “Contract”) între Gano Excel Independent Distribuitors și Gano Excel Europe BV(Netherlands) (numite în continuare “Societatea”).
Deoarece legea și mediul de afaceri se modifică periodic, Societatea își rezervă dreptul de a face modificări, schimbări, amendamente, adăugiri sau să șteargă principii și reguli ale societății la alegerea sa în orice moment. Prezentele Politici și Proceduri, sau orice schimbări, modificări, ștergeri sau adăugiri la acesta vor fi afișate pe paginile web private ale Membrilor Independenti la www.ganoexcel2u.com și de asemenea vor fi trimise pe adresele de email menționate de Membrul Independent în Formularul de Înscriere. Nici un Membru Independent nu poate evita răspunderea pe motiv că nu a fost informat cu privire la aceste schimbări, modificări, ștergeri sau adăugiri din moment ce toate schimbările, modificările, ștergerile sau adăugirile sunt notificate Membrului Independent prin diverse canale de comunicare. Dacă nu se stabilește altfel, acestea vor intra în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Societății. În cazul în care Membrul Independent continua să recruteze noi membrii și / sau să accepte Comisioane sau Bonusuri de la Gano Excel, acestea vor fi considerate drept o acceptare a modificărilor.
Este responsabilitatea fiecărui Membru Independent de a trece în revistă în mod regulat cea mai recentă versiune a documentelor ce constituie Contractul său cu Societatea și să acționeze în baza acestuia.

CAPITOLUL 2 – CUM DEVII UN MEMBRU INDEPENDENT

2.1 O persoană poate deveni Membru Independent după încheierea procesului de recrutare fie online sau offline prin depunerea Formularului completat de Înscriere ca Membru Independent. Societatea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge recrutarea și / sau Cererea Membrului Independent. Contractul Membrului Independent intră în vigoare la data transmiterii plății și înregistrării datelor aplicanților în baza de date a Societății.
Acceptarea Formularului de Înscriere oferă persoanei autoritatea de a achizitiona, revinde și opera produse si servicii în țara pentru care a fost menționat, ofera persoanei oportunitatea de a recruta , de a indruma alti Membrii Independenti . Dacă doriți să recrutați, revindeți și să operați activitati într-o altă țară, nu in aceeasi zona , persoana trebuie să depună Cererea de Sponsorizare Internaționala și să o transmită Departamentului responsabil pentru procesarea cererilor din țara solicitată. Procesul de aprobare a Cererii privind Sponsorizarea Internationala depinde numai de regulile și reglementările locale și dacă se permite procesarea unei astfel de cereri. În cazul în care Membrul Independent se mută într-o altă țară membră, acesta trebuie să dovedească rezidența în acea țară și să depună o cerere de schimbare a țării Departamentului de Conformitate. Odată făcută această schimbare Membrul Independent trebuie să respecte valoarea minima de puncte necesară în noua țară membră.

2.2 Distribuitorii Gano Excel detin calitatea de membru pe viata, fara a fi nevoie sa platesaca o taxa de reinnoire anual. In acest caz,distribuitorii trebuie sa se mentina activi prin cumparaturi personale lunare. Cumparaturile personale lunare se refera la achizitionarea de produse Gano Excel, ce detin Puncte Valorice, indiferent de valoare.
Daca un distribuitor nu indeplineste cerintele de mai sus si ramane inactiv pe o perioada de 12 luni consecutive, calitatea de membru i se va considera inactiva. Un distribuitor, a carui calitate de membru a fost inactiva pe perioada unui an calendaristic, se poate reinregistra ca un nou distribuitor sub un sponsor diferit, platind taxa de membru. Insa, el/ea nu va mai detine structura pe care o detinea inainte.

2.3 Pentru a deveni Membru Independent persoana trebuie:
2.3.1 Dacă este persoană fizică trebuie să fie considerat major în zona în care locuiește (de obicei cel puțin optsprezece (18) ani;
2.3.2 Dacă este persoană juridică, să fie înregistrată legal în zona administrativa respectivă;
2.3.3 Să furnizeze acolo unde legea îi permite, dovada identității în forma și maniera în care Societatea o va solicita;
2.3.4 Să depună o Cerere de Înscriere ca Membru Independent, corectă, completă și corespunzătoare și;
2.2.5 Membrul Independent este de acord că plasarea unei comenzi pentru un produs, înscrierea unui alt Membru sau primirea unui Bonus vor fi considerate confirmări ale faptului că membrul a citit, înțeles și este de acord cu acest Contract.

CAPITOLUL 3: CEREREA DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU INDEPENDENT ȘI RESTRICȚII

3.1 Fiecare nou Membru Independent trebuie să depună o Cerere de Înscriere ca Membru către Societate și dacă este cazul catre orice alt corp specific de control în funcție de cerințele țării de reședință.

3.2 O Cerere de Înscriere ca Membru , incompletă, incorectă din orice punct de vedere sau depusă în țara necorespunzătoare poate fi considerată invalidă.

3.3 La cererea Societății, Membrul trebuie să furnizeze o dovadă de domiciliu, de vârstă, și a capacității lui legala de a administra o afacere în țara în care s-a depus Cererea de Înscriere ca Membru.

3.4 După înaintarea unei cereri corecte, Membrul va primi un Cod de Membru. Codul Numeric Personal și/sau Numărul de înregistrare fiscală sau orice alte numere de identificare oficiale (în funcție de țara de rezidență) trebuie să fie comunicate către Societate pentru plata impozitelor. Toate bonusurile sunt plătite în numele primului aplicant menționat în Cererea de Înscriere ca Membru iar plata se va face în contul bancar menționat pe Cererea de Înscriere ca Membru. În cazul în care există modificări ale datelor bancare comunicate, este responsabilitatea Distribuitorului să re-transmită noile informații bancare Departamentului de Procesare Gano Excel la office@ganoexcel.com.ro Societatea nu va fi responsabilă dacă plata a fost redirecționată într-un alt cont bancar diferit furnizat de către Membru.

3.5.1 Membrul nu poate delega, desemna sau transfera în niciun alt mod nici un drept conferit de Cererea de Înscriere ca Membru nici unei persoane, fără aprobarea anterioară scrisă a Societății. Membrul poate delega responsabilitățile sale dar este persoana responsabilă pentru asigurarea conformității cu prezentul Contract și legile și reglementările aplicabile în respectivul teritoriu. Societatea va avea decizia finală privind transferul responsabilității.
3.5.2 Membrul trebuie să informeze Societatea cu privire la orice modificări ce afectează corectitudinea Cererii de Înscriere ca Membru. Modificarile contractului de Membru trebuie să fie comunicate către Departamentul de Procesare Gano Excel. Membrului i se poate de asemenea solicita să depună o Cerere de Înscriere ca Membru către Societate , dacă i se solicită. Documentul trebuie să conțină toate persoanele implicate in activitate și trebuie să fie semnat de toate părțile și returnat către Societate.
3.5.3 Membrul Independent nu se poate implica in afaceri , in nici o alta companie ce desfasoara activitati de vanzare directa , in calitate de reprezentant , distribuitor independent , antreprenor sau sub nici o alta forma incepand cu data de la care contractul de membru a fost aprobat de Societate.
Atunci cand Societatea constata ca Membrul Independent este implicat in astfel de activitati , va cere Membrului Independent , in scris si verbal , sa inceteze colaborarea cu cea de-a doua companie de vanzari directe in cel mult 7 zile lucratoare. Dacă Membrul nu informează Societatea și nu face dovada cu documente care să demostreze încheierea statutului său și a activității în această cea de-a doua activitate de vânzare directă într-o altă societate decât Gano Excel, contractul acelui Membru Independent va fi reziliat de Societate prin notificare unilaterală.

3.6 Un Membru nu poate ,simultan să obțină beneficii și să fie parte în mai mult de o (1) structura, fără acordul scris al Societății. Benefiiciile includ dar nu sunt limitate la, orice drept de proprietate, interes și / sau orice drept la beneficii prezente sau viitoare, financiare sau de altă natură. Dacă nu se aprobă altfel de către Societate, un Membru nu va avea drept de proprietate sau operațional sau de management și nu va deriva nici un beneficiu direct de la nici un Membru ulterior din aceeași linie de sponsorizare.

3.7 Cuplurile căsătorite trebuie sa incheie impreuna un singur Contract. Acest lucru semnifică faptul că soții pot derula activități doar sub un singur cod de membru. Insa, daca cei doi indivizi au fiecare cod de membru inainte de casatorie, le este permis sa isi pastreze fiecare codul personal si in aceasta situatie pot avea impreuna doua coduri. Daca cineva inscris ca Membru in Societate este gasit ca fiind implicat in activitati sub un alt cod de Membru prin inscrierea sotului/sotiei care ii raporteaza lui/ei direct sau echipei lui / ei sau altei echipe, acest cod de membru va fi anulat de Societate iar cel de-al doilea membru impreuna cu echipa sa, vor fi inclusi in echipa sotului care s-a inscris cel mai devreme ca membru. În cazul divorțului cuplurilor căsătorite dacă soțul care divorțează și care nu este înregistrat în sistem dorește înregistratrea ca Membru Independent fiecare dintre soți trebuie să depună decizia definitivă a curții și copii autentificate de înregistrare a identității. Societatea va accepta soțul în cauză ca Membru
Independent dacă îl consideră corespunzător după examinarea documentelor depuse. Dacă procedura nu este respectată, Societatea va continua să considere cuplul ca și căsătorit și va acționa în consecință.

3.8 Daca o firma devine Membru, trebuie să aibă doar un singur reprezentant autorizat al personei juridice care semneaza in numele entitatii.
O firma este considerata a fi generator de beneficii in baza contractului existent , in numele oricarei persoane care este sau ar trebui mentionata in formularul de inscriere. Pentru a deveni membru , firma respectiva , trebuie trecuta in formularul de inscriere iar contractul trebuie sa contina numele acelei persoane.

3.9 Daca persoana mentionata pe Cererea de Inscriere ca Membru a firmei respective , este déjà
Membru , cererea de inscriere din partea acelei persoane poate sa nu fie operata pentru aceasta firma .

3.10 Distribuitorii înregistrați cu firma nu au voie să înregistreze rudele de gradul 1 sau cele apropiate la alți distribuitori pentru a le fi schimbat Sponsorul iar acționarii / asociatii firmei nu au dreptul să se înscrie ca Membrii la alți Sponsori prin transfer de acțiuni sau executarea oricărei proceduri alternative cu rea credință. Când se stabilește un astfel de comportamment cu dovezi, Gano Excel Europe își rezervă dreptul să înregistreze noul Membru înregistrat pe numele sponsorului său principal împreună cu echipa sa sau să suspende sau să încheie colaborarea cu acesta.

3.11 Dacă nu este aprobat în scris de către Societate, un Membru ce s-a angajat în activități de afaceri nu are dreptul să dobândească nici un fel de interese într-un contract de membru pre-existentă al unui alt sponsor. Un distribuitor nu poate fi proprietar într-o societate prezentă sau viitoare sau să pună bazele unui nou Contract de Membru în numele unui membru al familiei sau al unei persoane fără legătură.

3.12 Societatea interzice strict Trans-sponsorizarea. Un Membru nu poate încuraja, tenta sau asista în alt mod un alt Membru să se transfere la un alt sponsor.

3.13 Un Membru care dorește să schimbe statusul Contractului de Membru din unul aparținând unei persoane fizice în unul deținut de o persoană juridică sub același sponsor, poate face acest lucru oricând conform legii în vigoare prin depunerea informațiilor modificate cu privire la Contractul de Membru Departamentului de Procesare Gano Excel și dacă este nevoie se depune si o Cerere de Înscriere ca Membru împreună cu o copie a documentelor societății.

3.14 Membrul are obligația să declare care vor fi beneficiarii săi către care va trece Contractul de Membru în eventualitatea decesului său pe perioada Contractului de Membru.
Beneficiarul Membrului trebuie să depună la Departamentul de Procesare Gano Excel o copie a certificatului de deces al Membrului și să demonstreze dorința acestuia pentru modificarea solicitată. Originalele documentelor trebuie trimise la Departamentul de Procesare Gano Excel prin poștă dacă este necesar.
În cazul decesului persoanei fizice Membru Independent care nu a numit nici un beneficiar în cerere și care nu a avut moștenitori, Societatea va lua o decizie conform hotărârii instanței cu privire la noul beneficiar bazat pe cazul deschis de părțile afectate.
Dacă o firma , Membru Independent intră în lichidare, Contractul firmei va continua cu unica persoană fizică desemnata de aceasta ca fiind implicată în această firma.

3.15 Când un Membru întrunește toate criteriile pentru transferarea, dispunerea de, vânzarea sau încredințarea Contractului de Membru unui alt individ sau entitate, o copie a tranzacției sau contractului între părți trebuie depusă la Departamentul de Procesare Gano Excel ca dovadă a tranzacției și spre aprobare de către Societate. Această procedură se derulează doar pentru soțul / soția Membrului care depune documente oficiale pentru copii săi majori sau pentru părinții săi. Totuși aceste persoane nu trebuie să fie implicați în nici un Contract de Membru anterior cu societatea noastră pentru a se putea efectua transferul.

3.16 Un Membru își poate delega responsabilitățile dar este unicul responsabil de asigurarea conformității cu prezentul Contract și legile în vigoare. Orice persoană sau entitate care lucrează cu sau pentru Membru în cadrul Contractului de Membru o va face doar sub supravegherea directă a acestuia.

3.17 Un Membru nu are voie să înregistreze o altă persoană ca Membru fără cunoștința sau consimțământul acesteia.

3.18 Fără a prejudicia alte drepturi pe care Societatea le are în virtutea legii și a prezentului Contract, Societatea poate respinge Cererea de Înscriere ca Membru, să declare nulă orice cerere de la început sau să inițieze încheierea Contractului de Membru chiar și pentru un Membru activ dacă Membrul:
3.18.1 Nu furnizează documentele necesare sau solicitate de către societate
3.18.2 Furnizează Societății informații false sau incorecte sau nu corectează aceste informații false sau incorecte sau
3.18.3 Încalcă orice prevedere a acestor Politici și Proceduri.

3.19 Pe perioada prezentului Contract și pe o perioadă de un (1) an de la acesta un Membru nu va accepta așa cum este autorizat în mod explicit în Contract sau cu autorizația Societății, direct sau indirect:
3.19.1 Nu va solicita și nu va încerca să solicite oricărui Membru să participe la orice altă Vânzare Directă sau schemă de network marketing sau să vândă produse sau să fie implicat în orice altă vânzare directă sau activitate de network marketing.
3.19.2 Nu va induce sau incerca să inducă orice angajat al Societății sau Membru Independent să renunțe la angajarea în Societate sau relația cu Societatea;
3.19.3 Nu va recruta sau angaja nici un angajat al Societății sau Distribuitor Independent în nici o altă activitate de Vânzare Directă sau societate de network marketing.
3.19.4 Nu va induce sau încerca să inducă oricărei persoane care este Membru sau o parte contractantă a Societății să termine orice contract scris sau relație cu Societatea sau să devină mai puțin activ ca Membru cu intenția de a recruta sau a angaja Membrul sub o sponsorizare diferită.

3.20 Inregistrarea necorespunzătoare a Membrului și consecințele acesteia;
Implicarea Membrului în următoarele este stict interzisă:
- Înscrierea unei persoane care este înscrisă la orice altă sucursală sau un alt sponsor pentru a doua oară;
- Înscrierea unei persoane care împarte Contractul de Membru cu soțul / soția sub un alt grup; - Înscrierea unei persoane fără ca aceasta să știe.
3.20 .1 Este strict interzis ca Membrii să furnizeze informații incorecte sau incomplete către Societate. Membrii trebuie să notifice Societății toate modificările care pot avea un impact asupra corectitudinii informației cu privire la statutul de membru. Societatea își rezervă dreptul de a încheia contractul cu orice Membru care a fost descoperit de Societate că a furnizat informații incomplete și incorecte.
3.20.2 În cazul în care este descoperită o înscriere necorespunzătoare a unui Membru, Contractul de Membru al persoanei care a făcut o astfel de înscriere va fi reziliat imediat iar membrii înscriși necorespunzător vor fi transferați spre canalul sponsorului principal.

3.21 Obligațiile din cadrul Capitolelor 3.19 și 3.20 vor rămâne în vigoare și după încheierea Cererii de Înscriere ca Membru, acestui Contract și oricărui alt contract între Societate și oricare Membru.

CAPITOL 4: SPONSORIZAREA

4.1 Atunci când oferă spre prospectare oportunitatea de afaceri a Societății, Membrul trebuie să prezinte oportunitatea în integralitate sa fără omisuni, distorsionări sau denaturări. Orice oferte suplimentare , prezentări sau contracte încheiate de Membru în legătură cu activitatea Societății sunt interzise și pot duce la rezilierea Contractului.

4.2 Ocazional, unul sau mai multe persoane pot contacta același candidat rezultând astfel o dispută cu privire la dreptul de inscriere a acestuia. Un Membru nou are dreptul să îsi aleaga sponsorul. Societatea va media astfel de dispute și va recunoaște Sponsorul în baza numelui care apare ca Sponsor pe prima Cerere de Înscriere ca Membru sau pe formularul trimis de către Membru. În eventualitatea în care mai mult de o (1) Cerere de Înscriere ca Membru sau forular de comandă este trimis în Conflict cu informația privind Sponsorul, primul formular primit de Societate va fi recunoscut iar schimbările nu vor fi permise.

4.3 Plasarea în Structura. Un Membru își construiește structura prin sponsorizarea de noi membri și plasarea lor în structura. Sponsorul oricărui Membru este responsabil să îsi plaesze noii membri în structura lui. Urmare a plasării de către Sponsor, noul Membru nu se poate muta în altă pozitie în Structura decât cu acordul Societății.

4.4 În cazul în care un Membru prezintă în mod fals că Societatea nu și-a onorat politicile, Societatea poate, la alegerea sa să înceapă procesul de Reziliere a Contractului ca rezultat al prezentării false a Membrului.

4.5 Dacă Membrul comite o greseala (cu condiția ca acest lucru să se aplice doar tranzacțiilor online).Sponsorul va contacta Departamentul de Procesare Gano Excel in șapte (7) zile de la data plasării noului Membru și va fi responsabil pentru furnizarea către sediul Societății a copiilor documentelor solicitate. Societatea își rezervă dreptul de a accepta sau respinge cererea. Societatea are de asemenea, dreptul sa ceara rambursarea de la orice Membru a oricaror Comisioane sau Bonusuri rezultate din corectarea erorilor sau are dreptul sa retina bonusul cuvenit dar care n-a fost platit inca.

4.6 Societatea nu permite schimbarea Sponsorilor. În situația în care Membrul devine inactiv, pozitia sa nu va disparea, astefel incat structura sponsorului nu va fi comprimata. Cu alte cuvinte dacă A sponsorizează B și B sponsorizează C iar apoi B devine inactiv sponsorizarea lui C nu revine lui A. De asemenea C nu urcă în poziția lui B dacă acesta devine inactiv.

4.7 Societatea, la alegerea sa, poate iniția Rezilierea Contractului unui Membru care este implicat în orice manieră, în trans-sponsorizare și trans- recrutare iar Membrul care este implicat, în orice manieră în transsponsorizare sau trans-recrutare este de acord ca Societatea poate de asemenea să caute opțiuni legale pentru a urmări un astfel de comportament.

CAPITOL 5: INFORMAȚII CONFIDENȚIALE DISTRIBUITOR
5.1 Listele Membrilor. Toți Membrii, listele structurii, numele, adresele, adresele de email și numerele de telefon din baza de date a Societății (numite în continuare “Listele”) sunt confidențiale și aparțin Societății. Membrul este de acord că Societatea a obținut, întocmit și menține la acest moment Listele consumând resurse considerabile financiare, de timp și efort și are dreptul și interesul legal de a proteja acest bun.

5.2 Listele în formele lor prezente și viitoare constiutuie bunuri proprii cu un mare avantaj comercial și de asemenea un secret de afaceri al Societății.

5.3 Aceste Liste sunt furnizate pentru utilizarea exclusivă și limitată a Membrului pentru a facilita pregătirea, suportul și servirea Structurii Membrului în relație doar cu activitatea Societății.

5.4 Membrii sunt de acord să păstreze Listele confidențiale și să utilizeze Listele exclusiv în scopurile menționate in prezentul.

5.5 Membrii sunt de acord că Listele rămân în orice moment în proprietatea exclusivă a Societății.
5.5.1 Să păstreze confidențiale și să nu dezvăluie conținutul total sau parțial al Listelor către nici o entitate terță inclusiv dar fără a se limita la Membrii existenți, competitori și publicului general;
5.5.2 Că orice utilizare sau dezvăluire a listelor în afara celor autorizate prin prezentul sau pentru beneficiul oricărui terț sau entitati reprezintă folosirea greșită, necorespunzătoare și dăunează ireparabil Societății;
5.5.3 Că, în cazul oricărei încălcări conform acestui Capitol, Membrul stabilește un ordin de restricție ca o modalitate corespunzătoare de a interzice acest utilizator și va returna imediat Societăți toate Listele oferite anterior Membrului la cererea Societății; și
5.5.4 Obligațiile din cadrul prezentului Capitol vor supraviețui terminării aplicației Membrului,
Contractului și oricărui Contract între Societate și Membru. Societatea își rezervă dreptul de a urma toate căile corespunzătoare conform legilor naționale și locale pentru a-și proteja drepturile de proprietate și informațiile confidentiale de afaceri acoperite de aceste Liste. Orice neaplicare a oricăror măsuri nu reprezintă o renunțare la acest drept.

5.6 Orice Membru care face o dezvăluire greșită a Listelor, asistă pe alții în obținerea ilegală a Listelor sau încalcă în orice fel acest Capitol este de acord să plătească cheltuielile de judecată ale Societății și taxele avocaților acestora (inclusiv costurile apelurilor) pentru orice acțiune în instanță pe care Societatea trebuie să o întreprindă pentru a pune în aplicare acest Capitol.

5.7 Să protejeze natura confidențială a acestor Liste, Membrul este de acord că reprezintă o violare a prezentului Capitol dacă Listele sunt întrebuințate de oricare altă Societate de Network marketing sau Vânzări Directe datorită oferiri de drept de acces Membrului la sistem.

CAPITOL 6: COMANDA & TRANSPORT

6.1. Comanda online. Dacă nu se menționează altfel, Societatea solicită toate Cererile de Înscriere ca
Membru, Formularele de Comandă, și alte formulare să fie depuse online. Deoarece este posibil să existe situații în care accesul la internet online este dificil, Membrul poate acorda permisiunea de transmitere a documentelor de comandă, formularelor de achiziție și tuturor celorlalte documente prin fax, direct la sediul Societății dacă serviciile Service leader nu se găsesc în regiune.

6.2 Societatea nu tolerează “încărcarea inventarului” de către Membru în exces față de nevoile reale ale Membrului pentru revânzare sau uz personal.

6.3 Pentru a interzice “încărcarea inventarului,” Membrul agreează următoarele reguli privind inventarul:
6.3.1 Un Membru nu va comanda nici un produs pe stoc decât cel puțin șaptezeci la sută din stocul comandat anterior de Membru al acelui produs care a fost vândut sau utilizat
6.3.2 Societatea nu va accepta returnarea banilor pentru niciun produs vândut sub regula de șaptezeci la sută (70%) decât dacă acest lucru este cerut prin lege.
6.3.3 Nu există reguli privind Stocul pentru a deveni Membru.
6.3.4 Regula celor șapezeci la sută (70%). Planul de Compensare a Societății este bazat pe volumele personale și de grup și nu pe menținerea unui mare stoc de produse. La momentul fiecărei comenzi un Membru trebuie să fi vândut sau să fi consumat cel puțin șaptezeci la sută din stocul său anterior al acelui produs înainte de a comanda din nou acel produs și trebuie să poată demonstra acest lucru la cererea Societății sau oricărei agenții oficiale. Această regulă trebuie respectată de către Membru iar acesta va fi singurul responsabil de neglijarea acesteia.

6.4 Metode Acceptabile de Plată. Plata se poate face pentru toate comenzile online și offline prin utilizarea terminalului de plată al Societății PayPal, card de credit, card de debit și transfer bancar (după caz). Membrul nu poate cumpăra utilizând cardul unei alte persoane sub nicio formă. Atunci când se descoperă că Membrul a făcut acest lucru, Societatea poate începe procedura de reziliere a contractului de Membru.

6.5 Membrul este responsabil de disponibilitatea sa la livrarea comenzii. În situația în care produsul este returnat la depozit, Membrul trebuie să colecteze pachetul în 7 zile iar dacă nu reușește să facă acest lucru, produsul va fi returnat din nou la punctul de colectare deoarece Membrul nu a fost disponibil la momentul livrării sau pentru că Membrul nu a putut să indice o adresă de livrare curentă, o factură de retrimitere va fi facturată către Membru pentru re-transmiterea acelei comenzi.

6.6 Membrul agreează să nu opereze pe nici o piață neautorizată și este de acord să nu expedieze sau să importe produse într-o țară care nu este deschisă oficial de către Societate. Fără a prejudicia prevederile de mai sus nici un Membru nu va exporta, vinde către alții care vând la export produse din Europa în orice altă țară. Societatea își rezervă dreptul să refuze transportul în orice altă țară, jurisdicție sau localitate pe care Societatea nu le-a deschis oficial.

6.7 Societatea poate cere Membrului să semeze un Aviz de livrare ca dovadă a primirii. Orice Membru poate cere anularea acestei proceduri. Totuși, Societatea nu va accepta nicio responsabilitate pentru o comandă lipsă dacă primitorul refuză semnarea acesteia. Membrul trebuie să verifice conținutul pachetului și să confirme că este conform comenzii sale înainte de semnarea Avizului de livrare. Semnarea Avizului de livrare va fi considerată drept acceptarea conținutului și eliberearea Societății de orice formă de responsabilitate cu privire la Produsele de pe respectivul Aviz de livrare.

6.8 Comenzi incomplete. Este responsabilitatea Membrului să verifice că o comandă este completă. Dacă această informație nu este raportată poate avea ca rezultat pierderea oricărui element lipsă. Membrul nu trebuie să accepte livrarea coletului dacă este observată vreo deficiență. Acceptarea coletului va fi interceptată drept eliberarea Societății de orice fel de responsabilitate cu privire la Produs.

6.9 Comenzile deteriorate. Membrul este responsabil pentru verificarea condiției tuturor comenzilor. Membrul nu trebuie să primească livrarea coletului dacă o comandă prezintă o deteriorare la momentul livrării. Acceptarea coletului va fi interpretată ca eliberarea Societății de orice fel de respinsabilități cu privire la Produs.

6.10 Urmărirea Transportului. Societatea va trimite un număr de urmărire al coletului pentru fiecare comandă către Membrii iar dacă un Membru nu primește o comandă în intervalul de timp așteptat de obicei cinci (5) zile lucrătoare de la primirea comenzii pentru Europa, acesta poate verifica prin sistemul de livrare prin introducerea numărului de urmărire oferit. În cazul în care se detectează alte discrepanțe Membrul poate trimite un email sau depune o cerere cu plângerea sa către Departamentul de Procesare Gano Excel. Departamentul de Procesare Gano Excel va verifica cu firma de livrare și va da detaliile livrării Membrului. Pentru depunerea unei reclamații Membrul va oferi numele, ID-ul, data comenzii și numărul Facturii. Societatea de curierat considera fiecare colet ca un transport iar mai multe pachete este posibil să nu sosescă în aceeași zi.

6.11. Pentru comenzi online și înregistrare, retragrerea din contul PayPal, al cardul de debit și de credit (în funcție de caz) precum și alte metode de plată se face la momentul plasării comenzilor și nu după expediere produselor.

6.12 Membrul este responsabil pentru furnizarea adresei corecte de livrare, numărului corect de telefon și a adresei corecte atunci când plasează Comanda către Societate. Societatea va trimite produsele către adresa furnizată. În situația în care Societatea trimite din greseala produsele la o adresă ce nu a fost furnizată de Membru, aceasta nu va factura cheltuielile de refacturare la adresa corectă. Totuși dacă Membrul furnizează o adresă greșită iar Societatea expediază produsele la adresa incorectă, Membrul va trebui să plătească toate cheltuielile de expediere și re-expediere a comenzii la adresa corectă.

CAPITOL 7: POLITICĂ PRIVIND ÎNLOCUIREA PRODUSULUI

7.1 Înlocuirea Produselor. Dacă nu se menționează altfel de către Societate pentru o anumită țară sau regiune, un Membru nou poate să returneze primele produse achiziționate conform politicii de returnare de mai jos. Membrul poate returna doar produsele care nu sunt deschise și care nu sunt deteriorare și pot fi resigilate în zece (10) zile de la livrarea comenzii pentru o returnare de sută la sută (100%) către Membru din costul inițial net al Membrului mai puțin deducerile corespunzătoare (incluzând fără a se limita la: cheltuieli de expediție, bonusuri, taxe sau comisioane plătite Membrului) și creanțe legale dacă există. Societatea va avea dreptul să rezilieze Contractul de Membru al oricărui Membru care solicită returnarea de sută la sută (100%) a primei sale comenzi.
7.2 Nu se va acorda nici o returnare dacă Societate menționează foarte clar Membrului înainte de achiziție că produsele sunt de sezon, retrase sau produse ofertă specială și nu fac obiectul obligației de acceptare a rambursării.

7.3 Înlocuirea cu produse noi. Toți Membrii ce doresc returnarea produselor defecte sau cu deficiențe și să primească produse noi trebuie să respecte următoarele proceduri:
7.3.1 Nu se vor face rambursari Membrilor care au primit produse cu deficiențe si defecte ci aceste produse pot fi înlocuite cu produse noi de aceeași calitate.
7.3.2 Membrul sau Clientul ce dorește înlocuirea produsului trebuie să sune sau să trimită un email către Departamentul de Procesare al Societății, în trei zile lucrătoare de la momentul refuzului primirii produsului și va primi o Autorizație de Returnare a Mărfii (numită în continuare RMA).
Dacă produsul are defecte sau deficiențe parțiale, Membrul poate solicita doar returnarea acelora.
7.3.3 Membrul sau Clientul trebue să furnizeze următoarele informații într-o Scrisoare către Societate (1) motivul înlocuirii, (2) numărul RMA de pe cererea de returnare a Societății, care trebuie completată integral de către Membru, (3) toate copiile originale ale primei facturi emise de către Societate și (4) toate fotografiile, avizele de livrare și alte documente în susținerea cererii sale.
7.3.4 Transportul către Societate trebuie să fie pre-plătit de către Membru. Societatea nu acceptă colete cu plata la livrare.

7.4 După 10 zile perioadă de Liniștire, Societatea nu va oferi rambursare pentru nici un fel de ajutor pentru vânzare, materiale promoționale, kituri de vânzare sau orice alte materiale promoționale achiziționate de către Membru, pentru că achiziția a cestora nu este obligatorie și este la alegerea Membrului.

7.5 Politica de rambursare a Societății poate fi modificată pentru a fi în conformitate cu legile, regulamentele și reglementările în vigoare în țara respectivă.

7.6 Membrilor li se pot aplica ajustări și deduceri ale Comisioanelor plătite pe produsele returnate de către Membri în Structura lor.

7.7 Societatea nu va returna bani lichizi. Rambursările vor fi făcute prin transferul în contul de PayPal sau cel al cardului de credit sau de debit (după caz) debitat de Societate pentru aceeași Comandă.

7.8 Un Membru care dispune plata din / în contul său de PayPal , card de credit/debit (după caz) pentru Produsul ce a fost trimis de către Societate va face imediat obiectul unei proceduri de Încheiere a contractului de Membru inițiat de Societate.

CAPITOL 8: PRODUSE, VÂNAREA CU AMĂNUNTUL& PLÂNGERILE

8.1 Toate produsele Gano Excel vor fi vandute la pretul stabilit de Companie .
Factori cum ar fi producția, condițiile pieței, prețurile competitive și accesul la piețe sunt luate în calcul la stabilirea unui preț. Periodic, vor apărea schimbări în prețul produselor. Societatea va furniza o notificare Membrului înainte de schimbarea oficială a acestuia. Această notificare va fi postată pe pagina www.ganoexcel2u.com.

8.2 Membrii nu au dreptul să reîmpacheteze sau re-eticheteze produsele Societății nici pentru vânzarea pe plan local sau expedierea în alte țări.

8.3 Membrii nu au voie să facă afirmații, verbale sau scrise cu privire la Produsele Societății și / sau postate pe site-ul Societății dacă aceste afirmații nu sunt pre-aprobate de către Societate și / sau postate pe site-ul Societății. Toate afirmațiile trebuie să aibă o bază rezonabilă și trebuie să fie în conformitate cu toate afirmațiile și reprezentările din publicațiile de marketing ale Societății sau de pe eticheta actuală a produselor.

8.4 Membrii pot face afirmații doar cu privire la structura / funcția ce apare pe eticheta produsului și pe materialele de promovare ale Societății pentru produsul în discuție. O astfel de afirmație este una prin care produsul poate “asista” sau “susține” o funcție sănătoasă a corpului sau a unui organ. Afirmațiile medicale sau promovările exagerate ce spun că produsul este un panaceu sau o soluție eficientă pentru toate tipurile de boli sunt strict interzise. Societatea nu spune și nu insinuează faptul că:
8.4.1 Orice produs are ca scop diagnosticarea, tratarea, vindecarea sau prevenirea oricărei boli; sau
8.4.2 Orice ingredient sau combinație de ingrediente vor avea alte rezultate decât cele cunoscute medical și acceptate.

8.5 Toate afirmațiile/ structurile, funcțiile, inclusiv testimonialelele, trebuie să fie însoțite de următorul anunț plasat lângă aceste afirmații pe fiecare pagină pe care apare afirmația: Aceste declarații nu au fost evaluate de nici o agenție administrativă din Europa. Acest produs nu este conceput pentru diagnosticarea, tratarea, vindecarea sau prevenirea nici unei boli.

8.6 Sursa principală de venit a unui Membru nou este derivată din vânzarea produselor la prețul sugerat de vânzare. Profitul este diferența dintre prețul de vânzare și prețul plătit Membrului mai puțin cheltuielile cu expediția.

8.7 Societatea nu recunoaște teritorii exclusive. Membrii nu vor fi limitați la desfășurarea activității în niciun stat, tară sau jurisdicție declarată deschisă de către Societate iar planul de marketing este la fel. Distribuitorii nu au dreptul să expedieze produsele, să organizeze și să conducă evenimente sau prelansări într-o țară în care Societatea nu a deschis.

8.8 Fiecare țară are regulile și procedurile sale proprii în ceea ce privesc afacerile. Membrii trebuie să respecte regulile legale de operare din țara în care locuiesc sau în care își desfășoară activitatea.

CAPITOL 9: DECLARAREA VENITULUI ȘI CÂȘTIGUL MEMBRILOR INDEPENDENȚI

9.1. Membrii trebuie să declare venitul real, presupus sau potențial sau să facă afirmații cu privire la planul de Compensare al Societății. Membrii își vor baza veniturile sau vânzările pe documente.

9.2 Nu există nici o garanție că un Membru poate câștiga o anumită sumă de bani. Succesul individual depinde de trecutul său, dedicarea, dorința și motivația. Ca și cu orice altă afacere există un risc asumat de pierdere a capitalului și nu există nici o garanție că Membrul va face mai mulți bani. Materialele prezente pe site-ul Societății și prezentate la multe întruniri, pot conferi informații ce includ sau sunt bazate pe: declarații anticipative. Acestea dau o perspectivă societății cu privire la faptele istorice și evenimentele viitoare. Aceste declarații sunt ușor de identificat prin faptul că nu au legătură cu istoria sau faptele reale. Acestea folosesc cuvinte ca “anticipa,” “estima ,” “cu excepția,” “proiect,” “intenție,” “plan,” “credință,” și alte cuvinte și termeni similari celor deschiși cu o descriere a veniturilor potențiale și a performanțelor financiare. Nu există o asigurare că orice succes anterior sau rezultat mai vechi cu privire la venitul pe profit, sau rezultat anterior ca și afirmare de obținere de venituri și poate reprezenta o indicație. Prin urmare, Societatea nu garantează un nivel ridicat al venitului pentru oricare Membru , și nici un Membru Independent nu poate da asigurări unui terț pentru un nivel mare de câștig cu scopul de a înscrie cât mai mulți Membri în canalul său , ca Sponsori ; Membrul Independent va evita exagerarea în acest caz.
Societatea oferă seminare de pregătire la intervale regulate Sponsorilor și Membrilor săi pentru a oferi informații cu privire la Produsele, Planul de compensare Gano Excel, Politicile și Procedurile și termenii generali ai activității în general. Locul data și ora acestor seminare vor fi anunțate pe: www.ganoexcel.com și www.ganoexcel2u.com.
Aceste sesiuni de pregătire sunt deschise tuturor atât Sponsorilor cât și Membrilor Independenți, iar organizarea acestor traininguri este cel mai semnificativ indicator de politică transparentă și deschisă față de Membrii săi. Astfel, nici un Membru nu poate să tragă societatea la răspundere pe motiv că Societatea a evitat să dea informații cu privire la produse, Planul de Compensare al Societății, Politicile și
Procedurile și termenii generali ai colaborării, că nu a fost furnizată suficientă informație iar ea sau el au fost informați greșit.

9.3 Societatea va calcula bonusul lunar și poate plăti comisioane Membrilor prin transfer bancar la data de sau în jurul datei de 20 a lunii următoare dacă nu apar alți factori care nu pot fi controlați și care sunt dincolo de Controlul Societății.

9.4, Este responsabilitatea fiecărui Membru să se asigure că Societatea deține cele mai noi informații prezente de contact ale sale . Membrul va fi responsabil cu notificarea Societății cu privire la oricare și toate schimbările de adresă, număr de telefon și date bancare.

CAPITOL 10: ETICA

10.1 Membrul se va conforma tuturor regulilor țării și locale cu privire la activitatea Membrului și nu se va angaja în nici o activitate ilegală. Membrul își va conduce activitatea astfel încât să reflecte cele mai înalte standarde de onestitate, integritate și responsabilitate față de clienți.

10.2 Societatea interzice Membrilor să ia parte la activități care nu sunt etice. Societatea are dreptul neîngrădit de a interveni atunci când comportamentul neetic este evident sau când un asemenea comportament încalcă Contractul. Societatea își rezervă dreptul să își utilizeze resursele cele mai bune pentru a decide cu privire la etica sau lipsa acesteia și dacă se stabilește că o activitate este lipsită de etică, să acționeze în consecință ceea ce ar putea include Suspendarea Contractului de Membru și Rezilierea Contractului de Membru.

10.3 Deși nu există intenția de a crea o listă exclusivă, Societatea oferă următoarele exemple de activități și atitudini ce sunt considerate lipsite de etică :
10.3.1 Dezvoltarea, promovarea sau vinderea produselor într-un magazin ;
10.3.2 Furnizarea directă sau indirectă de produse printr-o altă persoană pentru prezentare sau vânzare a produsului într-un magazin
10.3.3 Cros-sponsorizarea sau cros - recrutarea;
10.3.4 Utilizarea neautorizată a cardului de credit al unei alte persoane;
10.3.5 Descrierea incorectă sau exagerată a eficacității produselor companiei;
10.3.6 Prezentarea exagerată, greșită și falsă sau intenționată a unui venit și a Planului de Compensare al Societății.
10.3.7 Angajarea în orice practică de afaceri înșelătoare sau altă activitate ilegală;
10.3.8 Lipsa de prezentare de material publicitar sau materiale proprii pentru vânzări ce poartă numele Societății și logolul spre aprobare înainte de publicare;
10.3.9 Înaintarea aplicației către autoritățile interesate pentru înregistrarea numelui societății, sau logoului și tuturor drepturilor de proprietate intelectuală fără acordul expres în scris al Societății;
10.3.10 Utilizarea sau utilizarea incorectă a logoului societății în orice reclamă privind recrutarea sau orice altă activitate financiară fără acordul expres în scris al Societății;
10.3.11 Utilizarea greșită a numelui Societății;
10.3.12 Orice duplicare neautorizată a documentelor și actelor Societății,
10.3.13 Orice Încălcare a Politicilor și Procedurilor Societății;
10.3.14 Sustragerea voluntară de la acest Contract pentru executarea, efectuarea și îndeplinirea indirectă a ceea ce este interzis direct.
10.3.15 Să facă remarci defavorabile cu privire la Societate, alți Membrii, Produsele Societății Planul de Compensare Gano Excel sau anagajații executivi, partenerii internaționali, directorii, birourile sau angajații.
10.3.16 Prezentarea sau insinuarea că produsele și / sau Planul de Compensare au fost revizuite și aprobate de către agenția regulatoare și
10.3.17 În nici o situație numele Societății nu va apărea în nici un URL cu excepția celor deținute de Societate.

10.4 Membrii nu pot vinde, oferi sau facilita vânzarea de produse ale Societatii Gano Excel pe website-uri pe care se practică licitația. Un Membru nu poate angaja sau contracta un altul pentru încălcarea acestei reguli.

10.5. Membrilor le este strict interzis sa organizeze activitati promotionale care includ calatorii locale sau internationale , sesiuni de pregatire si tabere , plati in numerar , masini sau bunuri mobile similare sau proprietati imobile , care nu sunt incluse in Planul de Compensare al Companiei sau sa le ofere mai departe, altui Membru sau unui potential Membru in baza unui target atins sau sa faca astfel de afirmatii. In cazul in care Societatea afla informatii cu privire la astfel de cazuri , isi rezerva dreptul de a rezilia imediat contractul Membrului anagajat in acest tip de comportament si / sau sa ia alte decizii corespunzatoare.

CAPITOL 11: TERMINAREA

11.1 Drepturile Membrului în acest contract sunt condiționate de performanța continuă a Membrului în conformitate cu termenii prezentului Contract. Prin lipsa de executare de către un Membru a obligațiilor sale stabilite prin acest Contract, Membrul agreează că Societatea poate iniția terminarea sau suspendarea Contractului.
Mai mult, în locul terminării prezentului Contract Societatea poate:
11.1.1 Să ofere o notificare verbală și / sau scrisă Membrului cu privire la îngrijorarea Societății și intenția de a iniția Procesul de Terminare / Suspendare dacă lipsa de performanță sau proasta performanță continuă;
11.1.2 Monitoriza cu atenție comportamentul Membrului pe o anumită perioadă de timp pentu a asigura executarea datoriilor individuale;
11.1.3 Solicita asigurare suplimentară Membrului cum că activitatea viitoare va respecta prezentul Contract. Asigurarea suplimentară poate include necesitatea ca Membrul să ia anumite măsuri în efortul de a tempera sau corecta lipsa de execuție sau execuție greșită;
11.1.4 Nega privilegiile acordate periodic Membrilor de catre Societate sau incetarea indeplinirii obligatiilor catre Societate in temeiul prezentului acord , inclusiv, dar fara a se limita la , premii , recunoasterea in cadrul evenimentelor sau in literatura de specialitate , participarea in cadrul evenimentelor de sponsorizare a Societatii , precum si palsarea comenzilor de produse.
11.1.5 Intrerupe partial sau total plata Comisioanelor sau Bonusurilor pentru toti sau pentru o parte dintre Membrii sau din Structur, bazata pe premiza ca din cauza nerespectarii obligatiilor si nonconformitatii , Membrul nu are dreptul la Bonus sau Comision.
11.1.6 Redirectionarea parțială sau totală a Structurii către un alt Sponsor
11.1.7 Căutarea de obținere a despăgubirilor sau a compensațiilor de altă natură prin instanță sau alte mijloace legale similare în conformitate cu prezentul Contract.

11.2.1 Societatea va oferi catre Membru, fie o notificare verbală ,fie va trimite una scrisă cu privire la presupusa încălcarea a acestui Contract. Fiecare Membru agreează că relația dintre Membru și Societate este întru totul contractuală. Corespunzător, Societatea nici nu va onora nici nu va respecta orice afirmație a unui Membru că relația este sau a fost cvasi-contractuală , a apărut in mod implicit din orice practică continuă sau acțiune, a fost autorizat verbal de un angajat al Societății în contradicție cu condițiile prezentului Contract sau este implicat în alt fel de fapt.; și
11.2.2 În situația în care este trimisă o notificare scrisă,Societatea va oferi Membrului oportunitatea de a prezenta toate afirmațiile sale cu privire la incident spre a fi revizuite de către Societate; Societatea își rezervă dreptul de a interzice activitatea (ex. plasarea de comenzi, sponsorizare, modificarea informațiilor Membrului, primirea de bonusuri și comisioane etc. ) in baza Contractului de Membru în discuție, de la momentul timiterii modificării către Membru până la luarea unei decizii finale.

11.3 Pe baza oricărei informații obținute din surse colaterale și din investigația Societății a declarațiilor și faptelor, împreună cu informațiile primite de la alții pe perioada de răspuns, Societatea va lua decizia finală cu privire la soluția corespunzătoare, care ar putea include terminarea prezentului Contract și / sau suspendarea Codului De Membru. Societatea își rezervă dreptul să impună remedieri pentu încălcări similare de la caz la caz. Societatea va notifica in mod corespunzător Membrul de Decizia luata. Orice modificare va intra în vigoare la data la care se trimite notificarea cu privire la decizie. Anumite informații cu privire la Informațiile de Confidențiale și Structura De Membrii și cerința de non-solicitare și ne-intervenire vor supraviețui acestui articol după cum s-a menționat.

11.4 Acțiunea fiecărui participant la un Contract de Membru incluzând dar fără a se limita la soție sau la partenerul Membrului este atribuită Contractului de Membru iar toate caile de atac, inclusiv incetarea prezentului acord și / sau incetarea sau supendarea Contractului de Membru , impuse de acea actiune, sau lipsa actiunii , pot fi aplicate Contractului de Membru în general.

11.5 Societatea va analiza orice incalcare documentata a termenilor si conditiilor acestui accord adus in atentia Societatii in termen de 90 ( nouazeci ) de zile de la initierea presupusei / pretinsei incalcari, cu exceptia cazului in care presupusa incalcare nu a fost adusa la cunoastinta persoanei responsabile .
Neraportarea încălcării în 90 de zile va duce la neurmărirea acuzelor pentru a preveni dreptul la acțiune si să întrerupă acrtivitățile Contractului de Membru.
Toate rapoartele de încălcare sunt cerute în scis și trimise către Societatea prin fax sau email la Departamentul Conformitate la office@ganoexcel.com.ro

CAPITOL 12: ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII DE DISTRIBUITOR.

12.1 Dreptul de reziliere (7-zile perioadă de Liniștire). Membrul poate anula prezentul contract fără penalizări în cele 7 zile de la încheierea acestuia, fără penalizări în cele 7 zile de la Semnarea Contractului prin notificare scrisă de anulare către Departamentul de Procesare Gano Excel prin email la office@ganoexcel.com.ro și;
12.1.1 Societatea va cumpăra înapoi toate produsele și mijloacele de ajutor în activitate pe care Membrul le-a achiziționat ca urmare a încheierii înrolării și / sau semnării Cererii de Înscriere ca membru și le-a returmnat către Societate împreună cu copiile originale ale facturilor lor, minus costurile de transport rezonabile și pentru produsele ce erau deschise, utilizate, deteriorate și care nu sunt autosigilante; și

12.2 După perioada de liniștire (de 7 zile) . Membrul are dreptul de a termina voluntar prezentul Acord și Contractul de Membru aferent, în orice moment indiferent de motiv. Încheierea voluntară trebuie trimisă în scris către Societate la sediul său principal sau prin email la office@ganoexcel.com.ro Încheierea intră în vigoare la la data trimiterii notificărilor către Societate din partea Membrului Nu se poate returna și nici rambursa suma de bani după perioada celor 7 zile.

12.3 Un Membru trebuie să fie eligibil spre a aplica din nou , nu mai devreme de un an (1) de la data transmiterii cererii de reziliere.Membrul nu va avea dreptul , mai devreme de 1 (un ) an, sa-si reselecteze sponsorul pe perioada in care I se proceseaza Contractul de Membru . Membrul are obligatia sa inceapa cu persoana careia obisnuia s-I raporteze la prima inscriere. Societatea , in cazuri exceptionale , va fi discreta cu privire la inscrierea Membrului sub un alt sponsor , cu conditia sa fie prezentate dovezi rezonabile si satisfacatoare.

CAPITOL 13: PERIOADĂ PLATĂ COMISION

13.1 Toate sumele de progres ale Membrului vor fi calculate având în vedere vechimea sa în conformitate cu Planul de Compensare al Societății care este publicat pe www.ganoexcel.com & www.ganoexcel2u.com iar Comisioanele / Bonusurile Lunare vor fi transferate direct în Contul Membrului cel tarziu la data de 20 ale fiecarei luni sau înainte de aceasta . Lunar Comisioanele / Bonusurile sunt transferate direct în contul Membrului. Doar Membrii calificați vor primi comisioane / bonusuri lunare de la Societate. Bonusul minim lunar trebuie să fie de zece (10) RON și peste astfel încât Societatea să poată face deducerea necesară și să remită suma rămasă iar dacă bonusul este mai mare de zece (10) RON atunci va fi acumul a și plătit după deducerea taxelor, luna viitoare.

13.2 Dacă Membrul consideră ca s-a făcut o eroare în ceea ce privește comisionul, bonusurile, rapoartele de activitate sau cheltuielile, Membrul trebuie să anunțe Societatea în scris în zece (10) zile înainte de presupusa eroare sau incident. Societatea nu va fi responsabilă pentru nicio eroare, emisiune sau problemă ce nu a fost raportată în zece zile (10) zile de la presupusul accident sau incident.

13.3 Sub nicio formă, Societatea nu va împărți Comisionul și Bonusurile între soții care se despart sau membri ai entitălilor ce se dizolvă. Partea către care va fi transferată Contractul de Membru va fi determinată fie de comun acord de către părți fie printr-o decizie a instanței. Contractul de Membru nu poate să fie impartit de către părți sub nici o forma.

13.4 În cazul unui proces de divorț în curs sau a unei negocieri pentru împărțirea proprietății, Societatea va continua să facă plăți către membrul înscris primul deoarece făcea acest lucru înainte de această procedură.

CAPITOL 14: RECLAMA & PROMOVAREA, SPECTACOLE, LICITAȚII ONLINE

14.1 Societatea încurajează reclama și promovarea ca o metodă viabilă pentru ca Membrii să își construiască afacerea. Totuși sunt necesare reguli stricte pentru a menține un efort etic de marketing. Prin urmare regulile sunt parte a prezentului Contract încheiat între societate și distribuitorii săi. . Membrii sunt contractori independenți, nu angajați ai Societății, filiale sau subsidiare ale acesteia și nu se pot reprezenta singuri. Mai mult , un Membru nu poate in nici un caz sa afirme sub nici o forma ca un Membru sau oricare Membru nou , va fi angajatul Societatii.

14.2 Înregistrările audio și mesajele telefonice aprobate de Societate trebuie să identifice Membrul ca pe unul Independent la ÎNCEPUTUL mesajului.

14.3 Numele Societății, Adresa și Logoul. Gano Excel, numele de societăți și numele similare cu acestea, mărcile înregistrate și / sau logourile sunt proprietatea Societății și nu pot fi utilizate în orice manieră, inclusiv la reproducerea literară, mărci înregistrate și / sau logouri care sunt proprietatea de drept a Societății și nu pot fi utilizate într-o manieră, inclusiv la reproducerea literară sau în orice reclamă, fără aprobare din partea Societății. Orice reclamă aprobată trebuie să indice că Membrul este un Membru Independent al Societății. Utilizarea doar a numelui sau a logo-ului fără a face referire la Membru care este un Membru Independent este strict interzisă. Numele Societății și numele Membrului independent și numele și / sau logourile produselor pot fi utilizate în reclama produselor de retail care a fost pre-abrobat de Societate. Reclama pentru atragerea de noi membri și oportunități de afaceri trebuie pre-aprobată în scris de de către Societate și/sau să ruleze în orb, de exemplu fără a face referire la Societate. În nici un caz numele Gano Excel nu va apărea într-un URL cu excepția celor pe care le deține deja Societatea sau pe platformele media cum sunt Facebook, Twitter și alte rețele sociale.
Membrii pot organiza întruniri și seminare de pregătire în scopuri promoționale și de marketing. Totuși participanții trebuie să fie clar informați că aceste întruniri sunt organizate de către Membru și că Societatea nu va fi responsabilă prin urmare iar logo-ul societății, numele și drepturile de proprietate intelectuală, nu pot fi folosite la astfel de întruniri decât cu aprobarea anterioară a Societății sau într-o manieră pentru a creea impresia că acestea sunt organizate de Societate. Logo-ul societății și alte drepturi similare de proprietate intelectuală nu pot fi utilizate în titlurile principale ale acestor evenimente ; și dacă sunt utilizate în alte situații, numele, logo-ul și alte mărci similare ale Membrului Independent trebuie plasate alături de acestea și trebuie să aibă aceeași mărime.

14.4 Societatea interzice stict utilizarea numelui său, logo-ulu și mărcii inregistrate sau a oricărei declarații cu privire la Societate , activitatea sa produsele și operațiunile în orice activitate financiară de către un Membru. Societatea nu este de acord și nu toerează orice astfel de activitate financiară și orice încălcare a acestei politici în orice activitate financiară a unui Membru. Societatea nu este de acord cu oricare astfel de activitate financiară și orice încălcare a acestei politici ar putea duce la Rezilierea Contractului de Membru inițiat de Societate.

14.5 Site-urile web. Membrii nu pot, fără acordul scris anterior al Societății, nu pot utiliza numele “Gano Excel,” Gano Excel marca inregistrata, Gano Excel produsele și alte drepturi Gano Excel (sau alte variații) în numele de domeniu (URL ) pe titlurile de pe fiecare pagină din site. (inclusiv dar fără a se limita la paginile principale ). În cazul unui nume de domeniu ce încalcă această regulă, Societatea va avea dreptul să solicite deținătorului Transferul către Societate imediat și fără costuri pentru Societate.
Toate drepturile din Contractul de Membru ale Membrilor care nu vor putea fi transmise vor fi reziliate. Acest lucru va fi suplimentar față de celelelate drepturi și compensații corecte.
14.5.1 Membrii nu vor putea utiliza mărcile altor terți, numele sau numele produselor (sau variații ale acestora) în numele domeniilor (URL) titlurile oricăror pagini pe site-uri (incluzând dar fară a se limita la prima pagină), adrese de email decât dacă nu au solicitat anterior și au obținut acordul proprietarului.
14.5.2 Membrii ce operează site-uri ce au legătură cu activitatea lor independentă la Gano Excel pot folosi doar logo-ul Gano Excel al Membrilor Independenți si imaginile produselor pe site-ul lor. Acest site nu poate fi publicat într-o manieră care să lase impresia că este site-ul oficial al Gano Excel și ca și când nu ar fi site-ul privat al Membrului Independent. Punerea online a site-ului se poate face doar cu acordul Societații.
14.5.3 Membrii nu pot utiliza tactici înșelătoare (așa cum au fost stabilite de Gano Excel, prin decizie proprie) pentru a îmbunătăți rankingul site-ului și poziția în motorul de căutare.
14.5.4 Membrii sunt obligați să aibă un link pe site-ul lor către pagina oficială a Gano Excel sau pe oricare alte site-uri produse sau întreținute de Gano Excel și orice site-uri întreținute de același Membru pentru promovarea liniei de produse Gano Excel și pentru oportunitatea de a face încasări.
14.5.5 Membrii ce desfășoară sau vor să desfășoară activități în piețele internaționale prin site-ul nostru și al altora trebuie să se alinieze la Politicile și Procedurile Gano Excel precum și legilor și
reglementărilor fiecărei țări care are jurisdicție asupra activităților comerciale și pe internet incluzând dar fără a se limita la reguli, legi și reglementări ce se referă la confidențialitatea informațiilor către client, dreptul de intimitate, restricții cu privire la telemarketing, restricții pentru marketingul prin Internet. Referințele produselor pot include doar acele produse care sunt de vânzare în acea țară cu privire la care aceste comunicări sunt directe. Acestea nu au permisiunea de a face acest luru fără aprobarea anterioară în scris.
14.5.6 Site-urile Membrilor ce promovează produsele Gano Excel sau opotunități de a face venituri suplimentare sau orice altă relație cu Gano Excel trebuie să mențină confidențialitatea consumatorilor și utilizatorilor site-urilor respectând legea privind intimitatea din fiecare țară de unde ei primesc informații cu privire la consumatori. Membrii trebuie să posteze într-o locație vizibilă “Declarația privind Intimitatea” care informează consumatorii dacă informațiile personale sunt colectate sau nu și modul în care va fi utilizată această informație.
14.5.7 Membrii nu pot vinde, schimba sau utiliza informații privind consumatorii sau utilizatorii site-ului decât dacă consumatorul sau site-ul și-au dat acordul expres în scris Membrului. Daca Membrul obține acordul în scris de la Consumator sau utilizatorul site-ului, Membrul poate vinde, schimba sau utiliza informația doar în legătură cu produsele Gano Excel sau posibilitatea de a genera venituri.
14.5.8 Membrii Gano Excel nu trebuie să publice, posteze sau distribuie nici un tip de materiale pe sau prin internet (rețele sociale) cu legătură sau nu cu Gano Excel care sunt după opinia Gano Excel defăimătoare, calomniatoare, care subapreciaza, discreditatoare, hărțuitoare, ofensive, abuzive, obscene sau pornografice.
14.5.9 Membrii nu au voie să intervină sau să ia măsuri care ar duce la interferența cu sau distrugerea ganoexcel.com, ganoexcel2u.com și altor site-uri ce vor fi anunțate mai târziu sau alte site-uri ținute de Gano Excel sau Membrii săi, nici nu vor mai obține sau vor încerca să obțină acces la sistemul de computere sau la rețelele conectate la acele site-uri sau orice alte site-uri fără permisiunea scrisă anterioară sau autorizația de la Gano Excel.

14.6 Aprobarea pentru Publicitate. Membrii trebuie să primească aprobare de la Societate înainte de utiliza în orice formă numele Societății, mărcile sau logo-urile produselor sale incluzând dar fără a se limita la ziare, reviste, pliante sau orice tip de mijloace printate, scrisori și propuneri inclusiv cele pentru organizațiile pentru strângerea de fonduri, media electronică, internet, casete video și audio și articole promoționale. Membrii pot depune materialele promoționale către Societate pentru aprobare și acestea trebuie aprobate înainte de utilizare la office@ganoexcel.com.ro

14.7 Mesajele Înregistrate. Toate mesajele înregistrate care fac referire în ORICE formă de publicitate care include produsele societății, numele , mărcile sau logourile TREBUIE să fie transmise în formă scrisă Societății spre aprobare și trebuie aprobate înainte de utilizare.

14.8 Promovarea Generală. Membrii își pot promova activitatea prin orice modalitate legală sau etică pe care o doresc dacă nu folosesc nici unul dintre numele societății sau logo-ul. Nu este permisă nici o reproducere a textelor Societății sau etichetelor. Toate textele societății au drepturi de autor și nu pot fi multiplicate în nicio formă fără acordul expres în scris al Societății. Această restricție include dar nu este limitată la fotocopiere, reproducerea grafică, exprimări traduse, fotografii ale produselor și copii luate parțial sau scoase din context. Membrul nu trebuie să spună sau să sugereze că Societatea aprobă orice literatură motivațională proprie sau materiale de pregătire utilizate în Organizația proprie a Membrului. Societatea va furniza materiale de marketing și de altă natură pe www.ganoexcel2u.com. Acest material poate fi utilizat de către Membri oricând.

14.9 Publicitate Publică. Publicitatea publică este interzisă. Orice emisie radio sau TV (rețea sau cablu) sau orice media electronică, inclusiv internet, afișe, stații de autobuz și sau banci din parc sunt interzise fără acordul expres în scris al Societății. Promovarea sau vânzarea pe internet este permisă, cu condiția ca Membrul să urmărească cerințele și interdicțiile descrise în acest capitol și / sau utilizează site-ul sponsorizat. Membrul nu va încerca să modifice sau să schimbe conținutul site-ului Societății spre a reflecta texte, imagini, fotocopii, reproduceri grafice, expresii traduse, fotografii cu produse și copii parțiale sau scoase din context și care vor încărca Politicile și Procedurile Societății precum și orice alte Contracte asociate activității Societății.

14.10 Interviurile cu Media. Membrii nu au voie sa dea interviuri, cu nici o rețea media incluzănd dar fără a se limita la televiziune, radio, ziare, reviste, ziare economice sau pe internet cu privire la Societate. Aceste interviuri vor fi acordate doar de către angajații specializați ai Societății.

14.11 Membrii înregistrării audio-video sau CD-ului . Doar membrii ce au primit autorizație scrisă de la Societate în avans, pot promova pentru distribuție casete audio și video, CD-uri și alte înregistrări produse de ei înșiși. Înregistrările trebuie să întrunească următoarele criterii.
14.11.1 Acestea trebuie să fie aprobate în scris de către Societate înainte de a fi duplicate.O copie pe hârtie trebuie transmisă spre aprobare.
14.11.2 Coperta și / sau eticheta trebuie să identifice Membrul care le-a înregistrat și care poate să indice clar că el este Membru Independent. O declarație similară este necesară la începutul înregistrării ca introducere.

14.12 Magazine. Societatea nu permite produselor sale să fie vândute sau expuse în majoritatea magazinelor en-detail. Totuși există excepții de la această politică. Aceste excepții sunt afaceri care operează “doar pe bază de programare”.
14.12.1 Următoarele magazine sunt exemple de magazine unde NU POT FI VÂNDUTE produsele
Societății sau expuse textele acesteia: magazine cu hrană sănătoasă, magazinele de la malluri, marketurile mici și mari, magazinele de medicamente, punctele de vânzatre cu amănuntul, etc. Această prevedere va fi aplicabilă indiferent dacă sau nu proprietarul / managerul este o persoană fizica membru Gano Excel . Trebuie oferite explicații cu privire la practicile în astfel de locuri.
14.12.2 Această politică nu interzice unui proprietar de magazin să fie Membru pentru Societate. În cazul în care patronul sau managerul unei astfel de instituții este Membru el poate continua să vândă produsele Gano Excel indiferent de activitatea sa conform principiilor Societății. În plus, sponsorul unui asemenea Membru este responsabil să se asigure că principiile societății sunt respectate. În caz contrar Sponsorul va fi responsabil de principiile Societății.
14.12.3 Obiectivul acestei politici este protejarea atât a membrului cât și a clienților. În afară de faptul că produsele societății nu pot fi vândute terților (alții decât membrii Gano Excel) sub nici o formă și nici o condiție, Produsele nu pot fi promovate și vândute prin site-uri sau prin alte categorii de cataloage create de membrii Societății și terți sau alte instituții. În caz contrar se vor lua acțiunile legale necesare pentru produse și acestea vor fi retrase de pe piață prin mijloacele legale. Toate logo-urile, mărcile și emblemele societății sunt protejate de prevederi ale Directivei Europene de protectie a marcii inregistrate . Daca nu se mentioneaza altfel , acestea nu pot fi copiate sau utilizate fara permisiune , iar textele , parerile , animatiile si filmele de pe site-urile noastre web ( www.ganoexcel.com , www.ganoexcel2u.com ) si legislatia aplicabila , nu pot fi copiate , folosite sau postate pe alte site-uri .
14.12.4 Centrele de servicii cum ar fi coafor, centre de infrumusețare, cluburi pentru sănătate etc. pot fi excepții la regula privind vânzarea în centrele de vănzări. În plus produsele de vânzare trebuie să aibă legătură cu sau să fie utilizate în asociație cu serviciile oferite și trebuie obținute aprobări scrise de la sediul principal al Societății. După aprobare acest gen de centre de servicii vor putea să expună produsele doar în secțiuni unde se oferă servicii. Totuși, produsele Societății nu sunt permise a fi expuse în exterior sau în vitrine, birouri și nu este permisă atârnarea de afișe. Membrii nu pot utiliza logo-ul Societății sau drepturi de proprietate intelectuală similare la deschiderea unor birouri administrative pe firmele acestora pe răspundere proprie cu scopul de a îmbunătăți activitățile privind Contractul de Membru și pregătirile sau seminarele pe care le vor organiza.
14.12.5 Oricare dintre produsele de băut ale Societății pot fi promovate sau vândute în cești sau porții dar cu acordul scris prealabil al acesteia.
Tuturor membrilor li se interzice strict deschiderea de cafenele, restaurante și activități similare unde sunt consumate mâncăruri și băuturi pentru vânzarea produselor Societății.

14.13 Târguri & Prezentări. Membrii pot promova produsele Societății la târguri și prezentări cu condiția ca produsele să nu fie expuse cu alte produse ce sunt vândute prin network marketing. Talciocurile nu sunt locații autorizate pentru vânzarea și / sau prezentarea produselor, numelui, mărcii, oportunităților, literaturii Societății.

14.14 Membrii nu pot vinde, oferi, schimba sau facilita vânzarea produselor sau a statutului de membru al Gano Excel pe site-urile web ce organizează licitații. Un Membru nu poate, direct sau indirect, să angajeze, contracteze, sau să utilizeze terți pentru a încălca această prevedere.

14.15 Telemarketing. Membrii sunt responsabili individual pentru înțelegerea și respectarea legilor și regulamentelor naționale cu privire la practicile de telemarketing în fiecare stat și jurisdicție în care își desfășoară activitatea.

14.16 Membrii sunt obligați să promoveze produsele Societății în maniera specificată în legile țării. Ei nu pot face afirmații cu privire la funcția finală a produselor verbal, în scris sau pe orice platformă de internet. Cu alte cuvinte nu au voie să utilizeze descrieri exagerate cu privire la produsele noastre. Un membru va trebui să aibă grija necesară pentru a nu face afirmații de orice natură,a nu recomanda practici sau face sugestii în zone în care nu este expert. Societatea nu isi asuma nici o responsabilitate pentru nici o declarație făcută de membru în legătură cu avantajele produselor, altele decât cele publicate și existente în literatura de specialitate. Toate responsabilitățile legale vor aparține persoanei ce a făcut declarația.

14.17 Membrul folosind reclame sau materiale neaprobate de către Societate va fi singurul responsabil de investigațiile ce derivă din astfel de activități. Dacă un membru va invita un alt membru sau un client prospect la o întrunire acesta va menționa foarte clar scopul întâlnirii și va explica participanților că nu trebuie să cumpere nimic.

14.18 Nici un marcaj exterior sau prezentări pentru promovarea Societății sau produselor nu este permis a fi utilizat în nicio locație altele decât abțibildurile plasate pe geamurile mașinilor cu aprobarea Societății.

CAPITOL 15: RELAȚIA JURIDICĂ DINTRE SOCIETATE ȘI MEMBRUL INDEPENDENT

15.1 Politicile si procedurile cuprinse in prezentul acord , nu au ca scop crearea de drepturi pentru terte parti in nici un Contract de Membru sau Structura cu privire la comportamentul unui oricare alt Membru

15.2 Statutul Membrului Independent. Relația juridică între Societate și Membrul Independent este una contractuală comercială între doi comercianți independenți. Un membru va fi si este un “membru independent” și va avea o astfel de relație cu Societatea. Nici un Membru nu se va prezenta în fața terților ca și cum ar fi angajatul sau ca și cum ar acționa în numele Societății.
Deoarece scopul final al Membrului Autorizat pentru încheierea acestui Contract este înființarea unei afaceri proprii din care să obțină beneficii, Membrul Autorizat nu poate fi definit ca și “Consumator” conform legislației privind consumatorii și el a consumat produsele comandate de la Societate. Prin urmare Membrul independent va fi obligat să exercite grija așteptată de la un “Comerciant Prudent” în timp ce își execută responsabilitățile în baza prezentului Contract. Toate tipurile de responsabilități legale și penale ce derivă din neexercitarea grijii necesare vor fi ale Membrului Independent iar Societatea nu va accepta nici un fel de responsabilitate.
Societatea poate reține taxe conform legilor în vigoare fără a afecta statutul de Membru Independent al Membrului. Membrul este de acord, în limina faptului că el este un “membru independent,” să plătească la timp toate taxele și impozitele datorate, legale și guvernamentale conform legislației în vigoare cu privire la “membrii indpendenți,” pentru toate beneficiile economice ce îi revin în baza prezentului.

15.3 Membrul nu are autoritatea să țină Societatea responsabilă cu nicio obligație.

15.4 Membrul nu are autoritatea necesară de a face demersuri în nicio altă țară sau jurisdicție politică pentru a introcuce sau a dezvolta activitatea Societății.

15.5 Membrul nu are autoritatea necesară de a face demersuri în nicio altă țară pentru a înregistra sau rezerva numele societății, mărcile înregistrate sau brandurile; să obțină aprobarea pentru produse sau practici de afaceri; sau pentru a stabili contacte de afaceri sau politice de orice fel în numele Societății. Membrul agreează să desemneze imediat Societății orice înregistrare a numelui Societății, mărcilor înregistrare și brandului sau produselor înregistrate sau rezervate încălcând prevederile prezentului capitol.

15.6 Fiecare Membru trebuie să prezinte Societății un număr de identificare fiscală. Un număr de identificare fiscală emis de autoritatea fiscală națională este necesar pentru persoanele și entitățile legale cum ar fi parteneriatele, corporațiile, srl-urile, etc. neprezentarea unui document cu informații complete și corecte de identificare așa cum se solicită mai sus poate duce la reținerea Comisioanelor câștigate de către Membru. De asemenea Membrul dacă acționează în numele unui parteneriat, srl, societate este posibil să i se ceară să demonstreze că înființarea unei astfel de entități a fost recunoscută prin legile în vigoare și / sau de către autoritățile responsabile și că Membrul are capacitatea de a acționa în numele unei astfel de entități.

15.7 Fiecare Membru agreează să scutească Societatea de orice fel de taxe și penalități ce pot apărea.

15.8 Prevederile prezentului Capitol vor supraviețiui terminării acestui Contract.

CAPITOL 16: PREVEDERI GENERALE

16.1 Despăgubiri. În măsura în care legea permite, Societatea, directorii săi, funcționarii, acționarii si angajații precum și persoanele desemnate (numite generic „afiliați”) nu vor fi responsabili pentru, iar Membrul eliberează Societatea și afiliații săi de orice fel de răspunderi cu privire la pierderea profitului, pagube directe, indirecte sau consecutive sau orice alte pierderi apărute sau suferite de către Membru ca rezultat al:

16.1.1 Încălcării Contractului de către Membru incluzînd dar fără a se limita la Politicile și Procedurile Societății, Cererea de Înscriere ca Membru , și Termenii și Condițiile;
16.1.2 Promovarea sau operarea activității Membrului și oricărei activități în legătură cu aceasta incluzând dar fără a se limita la următoarele exemple: prezentarea produsului Societății sau Planului de Compensare Gano Excel Europe, închirierea de sali de conferinta sau facilitati de instruire.
16.1.3 Orice dată sau informație incorectă sau greșită oferită de Membru către Societate; sau
16.1.4 Nefurnizarea de informații sau date necesare pentru ca Societatea să își desfășoare
activitatea.Membrul este de acord ca intreaga responsabilitate a Societatii fata de Membru incluzand dar fara a se limita la , orice cauza sau actiune ce apare in contract , prejudiciu sau capitaluri proprii nu trebuie sa depaseasca si se limiteaza la , suma produselor pe care Membrul le-a achizitionat de la Societate in baza prezentului Acord sau a oricarui alt contract si care sunt nedeschise , nedeteriorate si neexpirate.

16.2 Fiecare Membru va apăra și va ține Societatea lipsită de răspundere sau responsabilitate ce derivă din activitatea Membrului, din cauza publicității, declarațiilor ce pot fi ilegale sau care nu au fost aprobate de către Societate

16.3 Termenii prezentului contract vor fi afectați de clauza de separabilitate. Invaliditatea sau neaplicarea oricărei prevederi nu va afecta valabilitatea și aplicarea celorlalte prevederi.

16.4 Politica de Confidențialitate. Informațiile furnizare de către Membru vor fi utilizate în scopul prezentului Contract. Nu se va utiliza altfel informația.

16.5 Arbitrajul. Societatea și Membrul pot, conform unei înțelegeri comune în scris să rezolve orice încălcare a prezentului prin arbitraj. Procedurile de arbitraj vor avea loc în Olanda.

16.6 Renunțare. Renunțarea de către Societate la despăgubirile ce îi revin în baza Contractului trebuie să se facă în scris și trebuie să fie semnat de către un funcționar autorizat al Societății. O decizie a Societății de a întârzia sau a se abține de la a lua măsuri împotriva Membrului pentru orice încălcare a prezentului Contract nu va fi considerată o renunțare în cazul unor încălcări ulterioare.

16.7 Forța Majoră. Societatea nu va fi responsabilă pentru întârzierile sau neputința de executare a obligațiilor atunci când executarea nu este posibilă din cauza unor circumstanțe pe care nu le putem controla, cum ar fi războaie, greve, răscoale, cutremur, incendiu sau alte dezastre naturale ce reduc capacitatea de aprovizionarea a serviciilor sau decizia sau ordinul guvernamental.

16.8 Prezentul Contract și orice alte înțelegeri ce se vor mai încheia vor fi guvernate și executate conform legii din Romania . Toate disputele si reclamatiile impotriva Societatii si orice alte actiuni sau cauze ale actiunilor cu privire la executarea partilor din acest Acord si al celor care vor urma , va fi adus exclusiv într-o instanță sau într-un birou de aplicare a legii din Romania.

16.9 Intelegere Echitabilă sau măsuri punitive, taxe notariale și clauză de renunțare. Părțile sunt de acord că o încălcare a obligațiilor Acordului poate cauza un rău ireparabil Societății și că doar despăgubirile în bani ar fi un remediu neadecvat . Prin urmare, Membrul renunță la orice obiecții de intelegere echitabilă sau măsuri punitive pentru Societate, pe baza unei încălcări sau a unei încălcări viitoare a prezentului Contract. Membrul este de acord că în plus față de aceste pagube efective, demonstrarea unui rol ireparabil nu este necesară pentru a pune în aplicare măsurile punitive iar Societatea va avea dreptul la un ordin de restricție temporară , fără a fi necesară postarea unei garanții. În situația încălcării , partea in culpa se obliga la plata taxelor de avocat si cheltuielilor de judecata.

16.10 Membrul a citit prezentul Contract în integralitatea sa ca un om de afaceri prudent, înțelege toate prevederile Contractului și este de acord, declară și se obligă să se conformeze tuturor prevederilor cu grija corespunzătoare. În cazul în care un Membru depune o plăngere sau o contra-plângere împotriva Societății, Membrul o va face Personal și nu împreună cu un alt Membru ca parte a unei acțiuni de masă.

16.11 În situația în care orice prevedere a acestor Politici și Proceduri intră în conflict cu Politicile și Procedurile sau legile din tarile respective in care traieste Membrul, Procedurile si Politicile locale vor guverna iar valabilitatea punerii in aplicare a restului prevederilor acestuia nu va fi afectata. In masura in care oricare prevedere a acestor Politici și Proceduri este găsită invalidă sau inaplicabilă deoarece este excesivă, acea prevedere nu va fi anulată ci mai degrabă limitată in masura solicitată de legea în vigoare și punerea în aplicare astfel limitată. Partile agreeaza in mod expres faptul ca acest capitol este corect, just și rezonabil din perspectiva intereselor ambelor părți.

Am citit și sunt de acord cu POLITICILE ȘI PROCEDURILE GANO EXCEL

Date identificare

Nume: *

Tip entitate: *

Plătitor TVA: *

Nr. înregistrare: *

CUI: *

Țara: *

Județ: *

Oraș: *

Sediul social: *

Cod poștal: *

Contact

Pentru confirmarea și finalizarea înscrierii este necesar să furnizați o adresă de e-mail și un număr de telefon valid.

Adresă e-mail: *

Nr. de telefon: *

Sponsor

Pentru a deveni membru Gano Excel trebuie să introduceți mai jos codul unui membru existent care va deveni sponsorul dumneavoastră.
Dacă nu aveți un cod de sponsor ne puteți contacta la numerele 0740.120.986 / 0740.208.872 sau la adresa de e-mail office@ganoexcel.com.ro.

Cod sponsor: *

Nume sponsor: *

Modalitatea de înscriere

Mai jos puteți alege modalitatea de înscriere potrivită pentru dumneavoastră.
Puteți opta pentru înscrierea cu taxă simplă de înscriere (Starter Kit) sau vă puteți înscrie cu unul dintre pachetele promoționale care includ înscriere fără taxă, produse adiționale gratuite și alte beneficii.

Dacă doriți să vă dezvoltați o structură și o afacere de succes vă recomandăm să analizați avantajele Pachetului Start-Up 2.
Puteți mări imaginile de mai jos pentru a vedea componența fiecărui pachet.


Modalitatea de plată


Ramburs, la livrare
Transfer bancar (!)

(!) Dacă doriți să achitați prin transfer bancar vă rugăm să atașați mai jos dovada plății.

Tipuri de fișier acceptate: .jpg, .jpeg, .png, .pdf. Mărime maximă: 2MB.

POLITICI & PROCEDURI GANO EXCEL

Octombrie 2014 EDIŢIA EUROPEANĂ Revizuire 03
copyright@GanoExcelEuropeBV

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

Prezentele Politici și Proceduri (P&P), Contractul Membrului Independent (Formularul de Înscriere ca
Membru Independent), Termenii și Condițiile, Politica de Confidențialitate și Planul de Compensare Gano Excel Europe reprezintă înțelegerea completă (numită în continuare “Contract”) între Gano Excel Independent Distribuitors și Gano Excel Europe BV(Netherlands) (numite în continuare “Societatea”).
Deoarece legea și mediul de afaceri se modifică periodic, Societatea își rezervă dreptul de a face modificări, schimbări, amendamente, adăugiri sau să șteargă principii și reguli ale societății la alegerea sa în orice moment. Prezentele Politici și Proceduri, sau orice schimbări, modificări, ștergeri sau adăugiri la acesta vor fi afișate pe paginile web private ale Membrilor Independenti la www.ganoexcel2u.com și de asemenea vor fi trimise pe adresele de email menționate de Membrul Independent în Formularul de Înscriere. Nici un Membru Independent nu poate evita răspunderea pe motiv că nu a fost informat cu privire la aceste schimbări, modificări, ștergeri sau adăugiri din moment ce toate schimbările, modificările, ștergerile sau adăugirile sunt notificate Membrului Independent prin diverse canale de comunicare. Dacă nu se stabilește altfel, acestea vor intra în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al Societății. În cazul în care Membrul Independent continua să recruteze noi membrii și / sau să accepte Comisioane sau Bonusuri de la Gano Excel, acestea vor fi considerate drept o acceptare a modificărilor.
Este responsabilitatea fiecărui Membru Independent de a trece în revistă în mod regulat cea mai recentă versiune a documentelor ce constituie Contractul său cu Societatea și să acționeze în baza acestuia.

CAPITOLUL 2 – CUM DEVII UN MEMBRU INDEPENDENT

2.1 O persoană poate deveni Membru Independent după încheierea procesului de recrutare fie online sau offline prin depunerea Formularului completat de Înscriere ca Membru Independent. Societatea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge recrutarea și / sau Cererea Membrului Independent. Contractul Membrului Independent intră în vigoare la data transmiterii plății și înregistrării datelor aplicanților în baza de date a Societății.
Acceptarea Formularului de Înscriere oferă persoanei autoritatea de a achizitiona, revinde și opera produse si servicii în țara pentru care a fost menționat, ofera persoanei oportunitatea de a recruta , de a indruma alti Membrii Independenti . Dacă doriți să recrutați, revindeți și să operați activitati într-o altă țară, nu in aceeasi zona , persoana trebuie să depună Cererea de Sponsorizare Internaționala și să o transmită Departamentului responsabil pentru procesarea cererilor din țara solicitată. Procesul de aprobare a Cererii privind Sponsorizarea Internationala depinde numai de regulile și reglementările locale și dacă se permite procesarea unei astfel de cereri. În cazul în care Membrul Independent se mută într-o altă țară membră, acesta trebuie să dovedească rezidența în acea țară și să depună o cerere de schimbare a țării Departamentului de Conformitate. Odată făcută această schimbare Membrul Independent trebuie să respecte valoarea minima de puncte necesară în noua țară membră.

2.2 Distribuitorii Gano Excel detin calitatea de membru pe viata, fara a fi nevoie sa platesaca o taxa de reinnoire anual. In acest caz,distribuitorii trebuie sa se mentina activi prin cumparaturi personale lunare. Cumparaturile personale lunare se refera la achizitionarea de produse Gano Excel, ce detin Puncte Valorice, indiferent de valoare.
Daca un distribuitor nu indeplineste cerintele de mai sus si ramane inactiv pe o perioada de 12 luni consecutive, calitatea de membru i se va considera inactiva. Un distribuitor, a carui calitate de membru a fost inactiva pe perioada unui an calendaristic, se poate reinregistra ca un nou distribuitor sub un sponsor diferit, platind taxa de membru. Insa, el/ea nu va mai detine structura pe care o detinea inainte.

2.3 Pentru a deveni Membru Independent persoana trebuie:
2.3.1 Dacă este persoană fizică trebuie să fie considerat major în zona în care locuiește (de obicei cel puțin optsprezece (18) ani;
2.3.2 Dacă este persoană juridică, să fie înregistrată legal în zona administrativa respectivă;
2.3.3 Să furnizeze acolo unde legea îi permite, dovada identității în forma și maniera în care Societatea o va solicita;
2.3.4 Să depună o Cerere de Înscriere ca Membru Independent, corectă, completă și corespunzătoare și;
2.2.5 Membrul Independent este de acord că plasarea unei comenzi pentru un produs, înscrierea unui alt Membru sau primirea unui Bonus vor fi considerate confirmări ale faptului că membrul a citit, înțeles și este de acord cu acest Contract.

CAPITOLUL 3: CEREREA DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU INDEPENDENT ȘI RESTRICȚII

3.1 Fiecare nou Membru Independent trebuie să depună o Cerere de Înscriere ca Membru către Societate și dacă este cazul catre orice alt corp specific de control în funcție de cerințele țării de reședință.

3.2 O Cerere de Înscriere ca Membru , incompletă, incorectă din orice punct de vedere sau depusă în țara necorespunzătoare poate fi considerată invalidă.

3.3 La cererea Societății, Membrul trebuie să furnizeze o dovadă de domiciliu, de vârstă, și a capacității lui legala de a administra o afacere în țara în care s-a depus Cererea de Înscriere ca Membru.

3.4 După înaintarea unei cereri corecte, Membrul va primi un Cod de Membru. Codul Numeric Personal și/sau Numărul de înregistrare fiscală sau orice alte numere de identificare oficiale (în funcție de țara de rezidență) trebuie să fie comunicate către Societate pentru plata impozitelor. Toate bonusurile sunt plătite în numele primului aplicant menționat în Cererea de Înscriere ca Membru iar plata se va face în contul bancar menționat pe Cererea de Înscriere ca Membru. În cazul în care există modificări ale datelor bancare comunicate, este responsabilitatea Distribuitorului să re-transmită noile informații bancare Departamentului de Procesare Gano Excel la office@ganoexcel.com.ro Societatea nu va fi responsabilă dacă plata a fost redirecționată într-un alt cont bancar diferit furnizat de către Membru.

3.5.1 Membrul nu poate delega, desemna sau transfera în niciun alt mod nici un drept conferit de Cererea de Înscriere ca Membru nici unei persoane, fără aprobarea anterioară scrisă a Societății. Membrul poate delega responsabilitățile sale dar este persoana responsabilă pentru asigurarea conformității cu prezentul Contract și legile și reglementările aplicabile în respectivul teritoriu. Societatea va avea decizia finală privind transferul responsabilității.
3.5.2 Membrul trebuie să informeze Societatea cu privire la orice modificări ce afectează corectitudinea Cererii de Înscriere ca Membru. Modificarile contractului de Membru trebuie să fie comunicate către Departamentul de Procesare Gano Excel. Membrului i se poate de asemenea solicita să depună o Cerere de Înscriere ca Membru către Societate , dacă i se solicită. Documentul trebuie să conțină toate persoanele implicate in activitate și trebuie să fie semnat de toate părțile și returnat către Societate.
3.5.3 Membrul Independent nu se poate implica in afaceri , in nici o alta companie ce desfasoara activitati de vanzare directa , in calitate de reprezentant , distribuitor independent , antreprenor sau sub nici o alta forma incepand cu data de la care contractul de membru a fost aprobat de Societate.
Atunci cand Societatea constata ca Membrul Independent este implicat in astfel de activitati , va cere Membrului Independent , in scris si verbal , sa inceteze colaborarea cu cea de-a doua companie de vanzari directe in cel mult 7 zile lucratoare. Dacă Membrul nu informează Societatea și nu face dovada cu documente care să demostreze încheierea statutului său și a activității în această cea de-a doua activitate de vânzare directă într-o altă societate decât Gano Excel, contractul acelui Membru Independent va fi reziliat de Societate prin notificare unilaterală.

3.6 Un Membru nu poate ,simultan să obțină beneficii și să fie parte în mai mult de o (1) structura, fără acordul scris al Societății. Benefiiciile includ dar nu sunt limitate la, orice drept de proprietate, interes și / sau orice drept la beneficii prezente sau viitoare, financiare sau de altă natură. Dacă nu se aprobă altfel de către Societate, un Membru nu va avea drept de proprietate sau operațional sau de management și nu va deriva nici un beneficiu direct de la nici un Membru ulterior din aceeași linie de sponsorizare.

3.7 Cuplurile căsătorite trebuie sa incheie impreuna un singur Contract. Acest lucru semnifică faptul că soții pot derula activități doar sub un singur cod de membru. Insa, daca cei doi indivizi au fiecare cod de membru inainte de casatorie, le este permis sa isi pastreze fiecare codul personal si in aceasta situatie pot avea impreuna doua coduri. Daca cineva inscris ca Membru in Societate este gasit ca fiind implicat in activitati sub un alt cod de Membru prin inscrierea sotului/sotiei care ii raporteaza lui/ei direct sau echipei lui / ei sau altei echipe, acest cod de membru va fi anulat de Societate iar cel de-al doilea membru impreuna cu echipa sa, vor fi inclusi in echipa sotului care s-a inscris cel mai devreme ca membru. În cazul divorțului cuplurilor căsătorite dacă soțul care divorțează și care nu este înregistrat în sistem dorește înregistratrea ca Membru Independent fiecare dintre soți trebuie să depună decizia definitivă a curții și copii autentificate de înregistrare a identității. Societatea va accepta soțul în cauză ca Membru
Independent dacă îl consideră corespunzător după examinarea documentelor depuse. Dacă procedura nu este respectată, Societatea va continua să considere cuplul ca și căsătorit și va acționa în consecință.

3.8 Daca o firma devine Membru, trebuie să aibă doar un singur reprezentant autorizat al personei juridice care semneaza in numele entitatii.
O firma este considerata a fi generator de beneficii in baza contractului existent , in numele oricarei persoane care este sau ar trebui mentionata in formularul de inscriere. Pentru a deveni membru , firma respectiva , trebuie trecuta in formularul de inscriere iar contractul trebuie sa contina numele acelei persoane.

3.9 Daca persoana mentionata pe Cererea de Inscriere ca Membru a firmei respective , este déjà
Membru , cererea de inscriere din partea acelei persoane poate sa nu fie operata pentru aceasta firma .

3.10 Distribuitorii înregistrați cu firma nu au voie să înregistreze rudele de gradul 1 sau cele apropiate la alți distribuitori pentru a le fi schimbat Sponsorul iar acționarii / asociatii firmei nu au dreptul să se înscrie ca Membrii la alți Sponsori prin transfer de acțiuni sau executarea oricărei proceduri alternative cu rea credință. Când se stabilește un astfel de comportamment cu dovezi, Gano Excel Europe își rezervă dreptul să înregistreze noul Membru înregistrat pe numele sponsorului său principal împreună cu echipa sa sau să suspende sau să încheie colaborarea cu acesta.

3.11 Dacă nu este aprobat în scris de către Societate, un Membru ce s-a angajat în activități de afaceri nu are dreptul să dobândească nici un fel de interese într-un contract de membru pre-existentă al unui alt sponsor. Un distribuitor nu poate fi proprietar într-o societate prezentă sau viitoare sau să pună bazele unui nou Contract de Membru în numele unui membru al familiei sau al unei persoane fără legătură.

3.12 Societatea interzice strict Trans-sponsorizarea. Un Membru nu poate încuraja, tenta sau asista în alt mod un alt Membru să se transfere la un alt sponsor.

3.13 Un Membru care dorește să schimbe statusul Contractului de Membru din unul aparținând unei persoane fizice în unul deținut de o persoană juridică sub același sponsor, poate face acest lucru oricând conform legii în vigoare prin depunerea informațiilor modificate cu privire la Contractul de Membru Departamentului de Procesare Gano Excel și dacă este nevoie se depune si o Cerere de Înscriere ca Membru împreună cu o copie a documentelor societății.

3.14 Membrul are obligația să declare care vor fi beneficiarii săi către care va trece Contractul de Membru în eventualitatea decesului său pe perioada Contractului de Membru.
Beneficiarul Membrului trebuie să depună la Departamentul de Procesare Gano Excel o copie a certificatului de deces al Membrului și să demonstreze dorința acestuia pentru modificarea solicitată. Originalele documentelor trebuie trimise la Departamentul de Procesare Gano Excel prin poștă dacă este necesar.
În cazul decesului persoanei fizice Membru Independent care nu a numit nici un beneficiar în cerere și care nu a avut moștenitori, Societatea va lua o decizie conform hotărârii instanței cu privire la noul beneficiar bazat pe cazul deschis de părțile afectate.
Dacă o firma , Membru Independent intră în lichidare, Contractul firmei va continua cu unica persoană fizică desemnata de aceasta ca fiind implicată în această firma.

3.15 Când un Membru întrunește toate criteriile pentru transferarea, dispunerea de, vânzarea sau încredințarea Contractului de Membru unui alt individ sau entitate, o copie a tranzacției sau contractului între părți trebuie depusă la Departamentul de Procesare Gano Excel ca dovadă a tranzacției și spre aprobare de către Societate. Această procedură se derulează doar pentru soțul / soția Membrului care depune documente oficiale pentru copii săi majori sau pentru părinții săi. Totuși aceste persoane nu trebuie să fie implicați în nici un Contract de Membru anterior cu societatea noastră pentru a se putea efectua transferul.

3.16 Un Membru își poate delega responsabilitățile dar este unicul responsabil de asigurarea conformității cu prezentul Contract și legile în vigoare. Orice persoană sau entitate care lucrează cu sau pentru Membru în cadrul Contractului de Membru o va face doar sub supravegherea directă a acestuia.

3.17 Un Membru nu are voie să înregistreze o altă persoană ca Membru fără cunoștința sau consimțământul acesteia.

3.18 Fără a prejudicia alte drepturi pe care Societatea le are în virtutea legii și a prezentului Contract, Societatea poate respinge Cererea de Înscriere ca Membru, să declare nulă orice cerere de la început sau să inițieze încheierea Contractului de Membru chiar și pentru un Membru activ dacă Membrul:
3.18.1 Nu furnizează documentele necesare sau solicitate de către societate
3.18.2 Furnizează Societății informații false sau incorecte sau nu corectează aceste informații false sau incorecte sau
3.18.3 Încalcă orice prevedere a acestor Politici și Proceduri.

3.19 Pe perioada prezentului Contract și pe o perioadă de un (1) an de la acesta un Membru nu va accepta așa cum este autorizat în mod explicit în Contract sau cu autorizația Societății, direct sau indirect:
3.19.1 Nu va solicita și nu va încerca să solicite oricărui Membru să participe la orice altă Vânzare Directă sau schemă de network marketing sau să vândă produse sau să fie implicat în orice altă vânzare directă sau activitate de network marketing.
3.19.2 Nu va induce sau incerca să inducă orice angajat al Societății sau Membru Independent să renunțe la angajarea în Societate sau relația cu Societatea;
3.19.3 Nu va recruta sau angaja nici un angajat al Societății sau Distribuitor Independent în nici o altă activitate de Vânzare Directă sau societate de network marketing.
3.19.4 Nu va induce sau încerca să inducă oricărei persoane care este Membru sau o parte contractantă a Societății să termine orice contract scris sau relație cu Societatea sau să devină mai puțin activ ca Membru cu intenția de a recruta sau a angaja Membrul sub o sponsorizare diferită.

3.20 Inregistrarea necorespunzătoare a Membrului și consecințele acesteia;
Implicarea Membrului în următoarele este stict interzisă:
- Înscrierea unei persoane care este înscrisă la orice altă sucursală sau un alt sponsor pentru a doua oară;
- Înscrierea unei persoane care împarte Contractul de Membru cu soțul / soția sub un alt grup; - Înscrierea unei persoane fără ca aceasta să știe.
3.20 .1 Este strict interzis ca Membrii să furnizeze informații incorecte sau incomplete către Societate. Membrii trebuie să notifice Societății toate modificările care pot avea un impact asupra corectitudinii informației cu privire la statutul de membru. Societatea își rezervă dreptul de a încheia contractul cu orice Membru care a fost descoperit de Societate că a furnizat informații incomplete și incorecte.
3.20.2 În cazul în care este descoperită o înscriere necorespunzătoare a unui Membru, Contractul de Membru al persoanei care a făcut o astfel de înscriere va fi reziliat imediat iar membrii înscriși necorespunzător vor fi transferați spre canalul sponsorului principal.

3.21 Obligațiile din cadrul Capitolelor 3.19 și 3.20 vor rămâne în vigoare și după încheierea Cererii de Înscriere ca Membru, acestui Contract și oricărui alt contract între Societate și oricare Membru.

CAPITOL 4: SPONSORIZAREA

4.1 Atunci când oferă spre prospectare oportunitatea de afaceri a Societății, Membrul trebuie să prezinte oportunitatea în integralitate sa fără omisuni, distorsionări sau denaturări. Orice oferte suplimentare , prezentări sau contracte încheiate de Membru în legătură cu activitatea Societății sunt interzise și pot duce la rezilierea Contractului.

4.2 Ocazional, unul sau mai multe persoane pot contacta același candidat rezultând astfel o dispută cu privire la dreptul de inscriere a acestuia. Un Membru nou are dreptul să îsi aleaga sponsorul. Societatea va media astfel de dispute și va recunoaște Sponsorul în baza numelui care apare ca Sponsor pe prima Cerere de Înscriere ca Membru sau pe formularul trimis de către Membru. În eventualitatea în care mai mult de o (1) Cerere de Înscriere ca Membru sau forular de comandă este trimis în Conflict cu informația privind Sponsorul, primul formular primit de Societate va fi recunoscut iar schimbările nu vor fi permise.

4.3 Plasarea în Structura. Un Membru își construiește structura prin sponsorizarea de noi membri și plasarea lor în structura. Sponsorul oricărui Membru este responsabil să îsi plaesze noii membri în structura lui. Urmare a plasării de către Sponsor, noul Membru nu se poate muta în altă pozitie în Structura decât cu acordul Societății.

4.4 În cazul în care un Membru prezintă în mod fals că Societatea nu și-a onorat politicile, Societatea poate, la alegerea sa să înceapă procesul de Reziliere a Contractului ca rezultat al prezentării false a Membrului.

4.5 Dacă Membrul comite o greseala (cu condiția ca acest lucru să se aplice doar tranzacțiilor online).Sponsorul va contacta Departamentul de Procesare Gano Excel in șapte (7) zile de la data plasării noului Membru și va fi responsabil pentru furnizarea către sediul Societății a copiilor documentelor solicitate. Societatea își rezervă dreptul de a accepta sau respinge cererea. Societatea are de asemenea, dreptul sa ceara rambursarea de la orice Membru a oricaror Comisioane sau Bonusuri rezultate din corectarea erorilor sau are dreptul sa retina bonusul cuvenit dar care n-a fost platit inca.

4.6 Societatea nu permite schimbarea Sponsorilor. În situația în care Membrul devine inactiv, pozitia sa nu va disparea, astefel incat structura sponsorului nu va fi comprimata. Cu alte cuvinte dacă A sponsorizează B și B sponsorizează C iar apoi B devine inactiv sponsorizarea lui C nu revine lui A. De asemenea C nu urcă în poziția lui B dacă acesta devine inactiv.

4.7 Societatea, la alegerea sa, poate iniția Rezilierea Contractului unui Membru care este implicat în orice manieră, în trans-sponsorizare și trans- recrutare iar Membrul care este implicat, în orice manieră în transsponsorizare sau trans-recrutare este de acord ca Societatea poate de asemenea să caute opțiuni legale pentru a urmări un astfel de comportament.

CAPITOL 5: INFORMAȚII CONFIDENȚIALE DISTRIBUITOR
5.1 Listele Membrilor. Toți Membrii, listele structurii, numele, adresele, adresele de email și numerele de telefon din baza de date a Societății (numite în continuare “Listele”) sunt confidențiale și aparțin Societății. Membrul este de acord că Societatea a obținut, întocmit și menține la acest moment Listele consumând resurse considerabile financiare, de timp și efort și are dreptul și interesul legal de a proteja acest bun.

5.2 Listele în formele lor prezente și viitoare constiutuie bunuri proprii cu un mare avantaj comercial și de asemenea un secret de afaceri al Societății.

5.3 Aceste Liste sunt furnizate pentru utilizarea exclusivă și limitată a Membrului pentru a facilita pregătirea, suportul și servirea Structurii Membrului în relație doar cu activitatea Societății.

5.4 Membrii sunt de acord să păstreze Listele confidențiale și să utilizeze Listele exclusiv în scopurile menționate in prezentul.

5.5 Membrii sunt de acord că Listele rămân în orice moment în proprietatea exclusivă a Societății.
5.5.1 Să păstreze confidențiale și să nu dezvăluie conținutul total sau parțial al Listelor către nici o entitate terță inclusiv dar fără a se limita la Membrii existenți, competitori și publicului general;
5.5.2 Că orice utilizare sau dezvăluire a listelor în afara celor autorizate prin prezentul sau pentru beneficiul oricărui terț sau entitati reprezintă folosirea greșită, necorespunzătoare și dăunează ireparabil Societății;
5.5.3 Că, în cazul oricărei încălcări conform acestui Capitol, Membrul stabilește un ordin de restricție ca o modalitate corespunzătoare de a interzice acest utilizator și va returna imediat Societăți toate Listele oferite anterior Membrului la cererea Societății; și
5.5.4 Obligațiile din cadrul prezentului Capitol vor supraviețui terminării aplicației Membrului,
Contractului și oricărui Contract între Societate și Membru. Societatea își rezervă dreptul de a urma toate căile corespunzătoare conform legilor naționale și locale pentru a-și proteja drepturile de proprietate și informațiile confidentiale de afaceri acoperite de aceste Liste. Orice neaplicare a oricăror măsuri nu reprezintă o renunțare la acest drept.

5.6 Orice Membru care face o dezvăluire greșită a Listelor, asistă pe alții în obținerea ilegală a Listelor sau încalcă în orice fel acest Capitol este de acord să plătească cheltuielile de judecată ale Societății și taxele avocaților acestora (inclusiv costurile apelurilor) pentru orice acțiune în instanță pe care Societatea trebuie să o întreprindă pentru a pune în aplicare acest Capitol.

5.7 Să protejeze natura confidențială a acestor Liste, Membrul este de acord că reprezintă o violare a prezentului Capitol dacă Listele sunt întrebuințate de oricare altă Societate de Network marketing sau Vânzări Directe datorită oferiri de drept de acces Membrului la sistem.

CAPITOL 6: COMANDA & TRANSPORT

6.1. Comanda online. Dacă nu se menționează altfel, Societatea solicită toate Cererile de Înscriere ca
Membru, Formularele de Comandă, și alte formulare să fie depuse online. Deoarece este posibil să existe situații în care accesul la internet online este dificil, Membrul poate acorda permisiunea de transmitere a documentelor de comandă, formularelor de achiziție și tuturor celorlalte documente prin fax, direct la sediul Societății dacă serviciile Service leader nu se găsesc în regiune.

6.2 Societatea nu tolerează “încărcarea inventarului” de către Membru în exces față de nevoile reale ale Membrului pentru revânzare sau uz personal.

6.3 Pentru a interzice “încărcarea inventarului,” Membrul agreează următoarele reguli privind inventarul:
6.3.1 Un Membru nu va comanda nici un produs pe stoc decât cel puțin șaptezeci la sută din stocul comandat anterior de Membru al acelui produs care a fost vândut sau utilizat
6.3.2 Societatea nu va accepta returnarea banilor pentru niciun produs vândut sub regula de șaptezeci la sută (70%) decât dacă acest lucru este cerut prin lege.
6.3.3 Nu există reguli privind Stocul pentru a deveni Membru.
6.3.4 Regula celor șapezeci la sută (70%). Planul de Compensare a Societății este bazat pe volumele personale și de grup și nu pe menținerea unui mare stoc de produse. La momentul fiecărei comenzi un Membru trebuie să fi vândut sau să fi consumat cel puțin șaptezeci la sută din stocul său anterior al acelui produs înainte de a comanda din nou acel produs și trebuie să poată demonstra acest lucru la cererea Societății sau oricărei agenții oficiale. Această regulă trebuie respectată de către Membru iar acesta va fi singurul responsabil de neglijarea acesteia.

6.4 Metode Acceptabile de Plată. Plata se poate face pentru toate comenzile online și offline prin utilizarea terminalului de plată al Societății PayPal, card de credit, card de debit și transfer bancar (după caz). Membrul nu poate cumpăra utilizând cardul unei alte persoane sub nicio formă. Atunci când se descoperă că Membrul a făcut acest lucru, Societatea poate începe procedura de reziliere a contractului de Membru.

6.5 Membrul este responsabil de disponibilitatea sa la livrarea comenzii. În situația în care produsul este returnat la depozit, Membrul trebuie să colecteze pachetul în 7 zile iar dacă nu reușește să facă acest lucru, produsul va fi returnat din nou la punctul de colectare deoarece Membrul nu a fost disponibil la momentul livrării sau pentru că Membrul nu a putut să indice o adresă de livrare curentă, o factură de retrimitere va fi facturată către Membru pentru re-transmiterea acelei comenzi.

6.6 Membrul agreează să nu opereze pe nici o piață neautorizată și este de acord să nu expedieze sau să importe produse într-o țară care nu este deschisă oficial de către Societate. Fără a prejudicia prevederile de mai sus nici un Membru nu va exporta, vinde către alții care vând la export produse din Europa în orice altă țară. Societatea își rezervă dreptul să refuze transportul în orice altă țară, jurisdicție sau localitate pe care Societatea nu le-a deschis oficial.

6.7 Societatea poate cere Membrului să semeze un Aviz de livrare ca dovadă a primirii. Orice Membru poate cere anularea acestei proceduri. Totuși, Societatea nu va accepta nicio responsabilitate pentru o comandă lipsă dacă primitorul refuză semnarea acesteia. Membrul trebuie să verifice conținutul pachetului și să confirme că este conform comenzii sale înainte de semnarea Avizului de livrare. Semnarea Avizului de livrare va fi considerată drept acceptarea conținutului și eliberearea Societății de orice formă de responsabilitate cu privire la Produsele de pe respectivul Aviz de livrare.

6.8 Comenzi incomplete. Este responsabilitatea Membrului să verifice că o comandă este completă. Dacă această informație nu este raportată poate avea ca rezultat pierderea oricărui element lipsă. Membrul nu trebuie să accepte livrarea coletului dacă este observată vreo deficiență. Acceptarea coletului va fi interceptată drept eliberarea Societății de orice fel de responsabilitate cu privire la Produs.

6.9 Comenzile deteriorate. Membrul este responsabil pentru verificarea condiției tuturor comenzilor. Membrul nu trebuie să primească livrarea coletului dacă o comandă prezintă o deteriorare la momentul livrării. Acceptarea coletului va fi interpretată ca eliberarea Societății de orice fel de respinsabilități cu privire la Produs.

6.10 Urmărirea Transportului. Societatea va trimite un număr de urmărire al coletului pentru fiecare comandă către Membrii iar dacă un Membru nu primește o comandă în intervalul de timp așteptat de obicei cinci (5) zile lucrătoare de la primirea comenzii pentru Europa, acesta poate verifica prin sistemul de livrare prin introducerea numărului de urmărire oferit. În cazul în care se detectează alte discrepanțe Membrul poate trimite un email sau depune o cerere cu plângerea sa către Departamentul de Procesare Gano Excel. Departamentul de Procesare Gano Excel va verifica cu firma de livrare și va da detaliile livrării Membrului. Pentru depunerea unei reclamații Membrul va oferi numele, ID-ul, data comenzii și numărul Facturii. Societatea de curierat considera fiecare colet ca un transport iar mai multe pachete este posibil să nu sosescă în aceeași zi.

6.11. Pentru comenzi online și înregistrare, retragrerea din contul PayPal, al cardul de debit și de credit (în funcție de caz) precum și alte metode de plată se face la momentul plasării comenzilor și nu după expediere produselor.

6.12 Membrul este responsabil pentru furnizarea adresei corecte de livrare, numărului corect de telefon și a adresei corecte atunci când plasează Comanda către Societate. Societatea va trimite produsele către adresa furnizată. În situația în care Societatea trimite din greseala produsele la o adresă ce nu a fost furnizată de Membru, aceasta nu va factura cheltuielile de refacturare la adresa corectă. Totuși dacă Membrul furnizează o adresă greșită iar Societatea expediază produsele la adresa incorectă, Membrul va trebui să plătească toate cheltuielile de expediere și re-expediere a comenzii la adresa corectă.

CAPITOL 7: POLITICĂ PRIVIND ÎNLOCUIREA PRODUSULUI

7.1 Înlocuirea Produselor. Dacă nu se menționează altfel de către Societate pentru o anumită țară sau regiune, un Membru nou poate să returneze primele produse achiziționate conform politicii de returnare de mai jos. Membrul poate returna doar produsele care nu sunt deschise și care nu sunt deteriorare și pot fi resigilate în zece (10) zile de la livrarea comenzii pentru o returnare de sută la sută (100%) către Membru din costul inițial net al Membrului mai puțin deducerile corespunzătoare (incluzând fără a se limita la: cheltuieli de expediție, bonusuri, taxe sau comisioane plătite Membrului) și creanțe legale dacă există. Societatea va avea dreptul să rezilieze Contractul de Membru al oricărui Membru care solicită returnarea de sută la sută (100%) a primei sale comenzi.
7.2 Nu se va acorda nici o returnare dacă Societate menționează foarte clar Membrului înainte de achiziție că produsele sunt de sezon, retrase sau produse ofertă specială și nu fac obiectul obligației de acceptare a rambursării.

7.3 Înlocuirea cu produse noi. Toți Membrii ce doresc returnarea produselor defecte sau cu deficiențe și să primească produse noi trebuie să respecte următoarele proceduri:
7.3.1 Nu se vor face rambursari Membrilor care au primit produse cu deficiențe si defecte ci aceste produse pot fi înlocuite cu produse noi de aceeași calitate.
7.3.2 Membrul sau Clientul ce dorește înlocuirea produsului trebuie să sune sau să trimită un email către Departamentul de Procesare al Societății, în trei zile lucrătoare de la momentul refuzului primirii produsului și va primi o Autorizație de Returnare a Mărfii (numită în continuare RMA).
Dacă produsul are defecte sau deficiențe parțiale, Membrul poate solicita doar returnarea acelora.
7.3.3 Membrul sau Clientul trebue să furnizeze următoarele informații într-o Scrisoare către Societate (1) motivul înlocuirii, (2) numărul RMA de pe cererea de returnare a Societății, care trebuie completată integral de către Membru, (3) toate copiile originale ale primei facturi emise de către Societate și (4) toate fotografiile, avizele de livrare și alte documente în susținerea cererii sale.
7.3.4 Transportul către Societate trebuie să fie pre-plătit de către Membru. Societatea nu acceptă colete cu plata la livrare.

7.4 După 10 zile perioadă de Liniștire, Societatea nu va oferi rambursare pentru nici un fel de ajutor pentru vânzare, materiale promoționale, kituri de vânzare sau orice alte materiale promoționale achiziționate de către Membru, pentru că achiziția a cestora nu este obligatorie și este la alegerea Membrului.

7.5 Politica de rambursare a Societății poate fi modificată pentru a fi în conformitate cu legile, regulamentele și reglementările în vigoare în țara respectivă.

7.6 Membrilor li se pot aplica ajustări și deduceri ale Comisioanelor plătite pe produsele returnate de către Membri în Structura lor.

7.7 Societatea nu va returna bani lichizi. Rambursările vor fi făcute prin transferul în contul de PayPal sau cel al cardului de credit sau de debit (după caz) debitat de Societate pentru aceeași Comandă.

7.8 Un Membru care dispune plata din / în contul său de PayPal , card de credit/debit (după caz) pentru Produsul ce a fost trimis de către Societate va face imediat obiectul unei proceduri de Încheiere a contractului de Membru inițiat de Societate.

CAPITOL 8: PRODUSE, VÂNAREA CU AMĂNUNTUL& PLÂNGERILE

8.1 Toate produsele Gano Excel vor fi vandute la pretul stabilit de Companie .
Factori cum ar fi producția, condițiile pieței, prețurile competitive și accesul la piețe sunt luate în calcul la stabilirea unui preț. Periodic, vor apărea schimbări în prețul produselor. Societatea va furniza o notificare Membrului înainte de schimbarea oficială a acestuia. Această notificare va fi postată pe pagina www.ganoexcel2u.com.

8.2 Membrii nu au dreptul să reîmpacheteze sau re-eticheteze produsele Societății nici pentru vânzarea pe plan local sau expedierea în alte țări.

8.3 Membrii nu au voie să facă afirmații, verbale sau scrise cu privire la Produsele Societății și / sau postate pe site-ul Societății dacă aceste afirmații nu sunt pre-aprobate de către Societate și / sau postate pe site-ul Societății. Toate afirmațiile trebuie să aibă o bază rezonabilă și trebuie să fie în conformitate cu toate afirmațiile și reprezentările din publicațiile de marketing ale Societății sau de pe eticheta actuală a produselor.

8.4 Membrii pot face afirmații doar cu privire la structura / funcția ce apare pe eticheta produsului și pe materialele de promovare ale Societății pentru produsul în discuție. O astfel de afirmație este una prin care produsul poate “asista” sau “susține” o funcție sănătoasă a corpului sau a unui organ. Afirmațiile medicale sau promovările exagerate ce spun că produsul este un panaceu sau o soluție eficientă pentru toate tipurile de boli sunt strict interzise. Societatea nu spune și nu insinuează faptul că:
8.4.1 Orice produs are ca scop diagnosticarea, tratarea, vindecarea sau prevenirea oricărei boli; sau
8.4.2 Orice ingredient sau combinație de ingrediente vor avea alte rezultate decât cele cunoscute medical și acceptate.

8.5 Toate afirmațiile/ structurile, funcțiile, inclusiv testimonialelele, trebuie să fie însoțite de următorul anunț plasat lângă aceste afirmații pe fiecare pagină pe care apare afirmația: Aceste declarații nu au fost evaluate de nici o agenție administrativă din Europa. Acest produs nu este conceput pentru diagnosticarea, tratarea, vindecarea sau prevenirea nici unei boli.

8.6 Sursa principală de venit a unui Membru nou este derivată din vânzarea produselor la prețul sugerat de vânzare. Profitul este diferența dintre prețul de vânzare și prețul plătit Membrului mai puțin cheltuielile cu expediția.

8.7 Societatea nu recunoaște teritorii exclusive. Membrii nu vor fi limitați la desfășurarea activității în niciun stat, tară sau jurisdicție declarată deschisă de către Societate iar planul de marketing este la fel. Distribuitorii nu au dreptul să expedieze produsele, să organizeze și să conducă evenimente sau prelansări într-o țară în care Societatea nu a deschis.

8.8 Fiecare țară are regulile și procedurile sale proprii în ceea ce privesc afacerile. Membrii trebuie să respecte regulile legale de operare din țara în care locuiesc sau în care își desfășoară activitatea.

CAPITOL 9: DECLARAREA VENITULUI ȘI CÂȘTIGUL MEMBRILOR INDEPENDENȚI

9.1. Membrii trebuie să declare venitul real, presupus sau potențial sau să facă afirmații cu privire la planul de Compensare al Societății. Membrii își vor baza veniturile sau vânzările pe documente.

9.2 Nu există nici o garanție că un Membru poate câștiga o anumită sumă de bani. Succesul individual depinde de trecutul său, dedicarea, dorința și motivația. Ca și cu orice altă afacere există un risc asumat de pierdere a capitalului și nu există nici o garanție că Membrul va face mai mulți bani. Materialele prezente pe site-ul Societății și prezentate la multe întruniri, pot conferi informații ce includ sau sunt bazate pe: declarații anticipative. Acestea dau o perspectivă societății cu privire la faptele istorice și evenimentele viitoare. Aceste declarații sunt ușor de identificat prin faptul că nu au legătură cu istoria sau faptele reale. Acestea folosesc cuvinte ca “anticipa,” “estima ,” “cu excepția,” “proiect,” “intenție,” “plan,” “credință,” și alte cuvinte și termeni similari celor deschiși cu o descriere a veniturilor potențiale și a performanțelor financiare. Nu există o asigurare că orice succes anterior sau rezultat mai vechi cu privire la venitul pe profit, sau rezultat anterior ca și afirmare de obținere de venituri și poate reprezenta o indicație. Prin urmare, Societatea nu garantează un nivel ridicat al venitului pentru oricare Membru , și nici un Membru Independent nu poate da asigurări unui terț pentru un nivel mare de câștig cu scopul de a înscrie cât mai mulți Membri în canalul său , ca Sponsori ; Membrul Independent va evita exagerarea în acest caz.
Societatea oferă seminare de pregătire la intervale regulate Sponsorilor și Membrilor săi pentru a oferi informații cu privire la Produsele, Planul de compensare Gano Excel, Politicile și Procedurile și termenii generali ai activității în general. Locul data și ora acestor seminare vor fi anunțate pe: www.ganoexcel.com și www.ganoexcel2u.com.
Aceste sesiuni de pregătire sunt deschise tuturor atât Sponsorilor cât și Membrilor Independenți, iar organizarea acestor traininguri este cel mai semnificativ indicator de politică transparentă și deschisă față de Membrii săi. Astfel, nici un Membru nu poate să tragă societatea la răspundere pe motiv că Societatea a evitat să dea informații cu privire la produse, Planul de Compensare al Societății, Politicile și
Procedurile și termenii generali ai colaborării, că nu a fost furnizată suficientă informație iar ea sau el au fost informați greșit.

9.3 Societatea va calcula bonusul lunar și poate plăti comisioane Membrilor prin transfer bancar la data de sau în jurul datei de 20 a lunii următoare dacă nu apar alți factori care nu pot fi controlați și care sunt dincolo de Controlul Societății.

9.4, Este responsabilitatea fiecărui Membru să se asigure că Societatea deține cele mai noi informații prezente de contact ale sale . Membrul va fi responsabil cu notificarea Societății cu privire la oricare și toate schimbările de adresă, număr de telefon și date bancare.

CAPITOL 10: ETICA

10.1 Membrul se va conforma tuturor regulilor țării și locale cu privire la activitatea Membrului și nu se va angaja în nici o activitate ilegală. Membrul își va conduce activitatea astfel încât să reflecte cele mai înalte standarde de onestitate, integritate și responsabilitate față de clienți.

10.2 Societatea interzice Membrilor să ia parte la activități care nu sunt etice. Societatea are dreptul neîngrădit de a interveni atunci când comportamentul neetic este evident sau când un asemenea comportament încalcă Contractul. Societatea își rezervă dreptul să își utilizeze resursele cele mai bune pentru a decide cu privire la etica sau lipsa acesteia și dacă se stabilește că o activitate este lipsită de etică, să acționeze în consecință ceea ce ar putea include Suspendarea Contractului de Membru și Rezilierea Contractului de Membru.

10.3 Deși nu există intenția de a crea o listă exclusivă, Societatea oferă următoarele exemple de activități și atitudini ce sunt considerate lipsite de etică :
10.3.1 Dezvoltarea, promovarea sau vinderea produselor într-un magazin ;
10.3.2 Furnizarea directă sau indirectă de produse printr-o altă persoană pentru prezentare sau vânzare a produsului într-un magazin
10.3.3 Cros-sponsorizarea sau cros - recrutarea;
10.3.4 Utilizarea neautorizată a cardului de credit al unei alte persoane;
10.3.5 Descrierea incorectă sau exagerată a eficacității produselor companiei;
10.3.6 Prezentarea exagerată, greșită și falsă sau intenționată a unui venit și a Planului de Compensare al Societății.
10.3.7 Angajarea în orice practică de afaceri înșelătoare sau altă activitate ilegală;
10.3.8 Lipsa de prezentare de material publicitar sau materiale proprii pentru vânzări ce poartă numele Societății și logolul spre aprobare înainte de publicare;
10.3.9 Înaintarea aplicației către autoritățile interesate pentru înregistrarea numelui societății, sau logoului și tuturor drepturilor de proprietate intelectuală fără acordul expres în scris al Societății;
10.3.10 Utilizarea sau utilizarea incorectă a logoului societății în orice reclamă privind recrutarea sau orice altă activitate financiară fără acordul expres în scris al Societății;
10.3.11 Utilizarea greșită a numelui Societății;
10.3.12 Orice duplicare neautorizată a documentelor și actelor Societății,
10.3.13 Orice Încălcare a Politicilor și Procedurilor Societății;
10.3.14 Sustragerea voluntară de la acest Contract pentru executarea, efectuarea și îndeplinirea indirectă a ceea ce este interzis direct.
10.3.15 Să facă remarci defavorabile cu privire la Societate, alți Membrii, Produsele Societății Planul de Compensare Gano Excel sau anagajații executivi, partenerii internaționali, directorii, birourile sau angajații.
10.3.16 Prezentarea sau insinuarea că produsele și / sau Planul de Compensare au fost revizuite și aprobate de către agenția regulatoare și
10.3.17 În nici o situație numele Societății nu va apărea în nici un URL cu excepția celor deținute de Societate.

10.4 Membrii nu pot vinde, oferi sau facilita vânzarea de produse ale Societatii Gano Excel pe website-uri pe care se practică licitația. Un Membru nu poate angaja sau contracta un altul pentru încălcarea acestei reguli.

10.5. Membrilor le este strict interzis sa organizeze activitati promotionale care includ calatorii locale sau internationale , sesiuni de pregatire si tabere , plati in numerar , masini sau bunuri mobile similare sau proprietati imobile , care nu sunt incluse in Planul de Compensare al Companiei sau sa le ofere mai departe, altui Membru sau unui potential Membru in baza unui target atins sau sa faca astfel de afirmatii. In cazul in care Societatea afla informatii cu privire la astfel de cazuri , isi rezerva dreptul de a rezilia imediat contractul Membrului anagajat in acest tip de comportament si / sau sa ia alte decizii corespunzatoare.

CAPITOL 11: TERMINAREA

11.1 Drepturile Membrului în acest contract sunt condiționate de performanța continuă a Membrului în conformitate cu termenii prezentului Contract. Prin lipsa de executare de către un Membru a obligațiilor sale stabilite prin acest Contract, Membrul agreează că Societatea poate iniția terminarea sau suspendarea Contractului.
Mai mult, în locul terminării prezentului Contract Societatea poate:
11.1.1 Să ofere o notificare verbală și / sau scrisă Membrului cu privire la îngrijorarea Societății și intenția de a iniția Procesul de Terminare / Suspendare dacă lipsa de performanță sau proasta performanță continuă;
11.1.2 Monitoriza cu atenție comportamentul Membrului pe o anumită perioadă de timp pentu a asigura executarea datoriilor individuale;
11.1.3 Solicita asigurare suplimentară Membrului cum că activitatea viitoare va respecta prezentul Contract. Asigurarea suplimentară poate include necesitatea ca Membrul să ia anumite măsuri în efortul de a tempera sau corecta lipsa de execuție sau execuție greșită;
11.1.4 Nega privilegiile acordate periodic Membrilor de catre Societate sau incetarea indeplinirii obligatiilor catre Societate in temeiul prezentului acord , inclusiv, dar fara a se limita la , premii , recunoasterea in cadrul evenimentelor sau in literatura de specialitate , participarea in cadrul evenimentelor de sponsorizare a Societatii , precum si palsarea comenzilor de produse.
11.1.5 Intrerupe partial sau total plata Comisioanelor sau Bonusurilor pentru toti sau pentru o parte dintre Membrii sau din Structur, bazata pe premiza ca din cauza nerespectarii obligatiilor si nonconformitatii , Membrul nu are dreptul la Bonus sau Comision.
11.1.6 Redirectionarea parțială sau totală a Structurii către un alt Sponsor
11.1.7 Căutarea de obținere a despăgubirilor sau a compensațiilor de altă natură prin instanță sau alte mijloace legale similare în conformitate cu prezentul Contract.

11.2.1 Societatea va oferi catre Membru, fie o notificare verbală ,fie va trimite una scrisă cu privire la presupusa încălcarea a acestui Contract. Fiecare Membru agreează că relația dintre Membru și Societate este întru totul contractuală. Corespunzător, Societatea nici nu va onora nici nu va respecta orice afirmație a unui Membru că relația este sau a fost cvasi-contractuală , a apărut in mod implicit din orice practică continuă sau acțiune, a fost autorizat verbal de un angajat al Societății în contradicție cu condițiile prezentului Contract sau este implicat în alt fel de fapt.; și
11.2.2 În situația în care este trimisă o notificare scrisă,Societatea va oferi Membrului oportunitatea de a prezenta toate afirmațiile sale cu privire la incident spre a fi revizuite de către Societate; Societatea își rezervă dreptul de a interzice activitatea (ex. plasarea de comenzi, sponsorizare, modificarea informațiilor Membrului, primirea de bonusuri și comisioane etc. ) in baza Contractului de Membru în discuție, de la momentul timiterii modificării către Membru până la luarea unei decizii finale.

11.3 Pe baza oricărei informații obținute din surse colaterale și din investigația Societății a declarațiilor și faptelor, împreună cu informațiile primite de la alții pe perioada de răspuns, Societatea va lua decizia finală cu privire la soluția corespunzătoare, care ar putea include terminarea prezentului Contract și / sau suspendarea Codului De Membru. Societatea își rezervă dreptul să impună remedieri pentu încălcări similare de la caz la caz. Societatea va notifica in mod corespunzător Membrul de Decizia luata. Orice modificare va intra în vigoare la data la care se trimite notificarea cu privire la decizie. Anumite informații cu privire la Informațiile de Confidențiale și Structura De Membrii și cerința de non-solicitare și ne-intervenire vor supraviețui acestui articol după cum s-a menționat.

11.4 Acțiunea fiecărui participant la un Contract de Membru incluzând dar fără a se limita la soție sau la partenerul Membrului este atribuită Contractului de Membru iar toate caile de atac, inclusiv incetarea prezentului acord și / sau incetarea sau supendarea Contractului de Membru , impuse de acea actiune, sau lipsa actiunii , pot fi aplicate Contractului de Membru în general.

11.5 Societatea va analiza orice incalcare documentata a termenilor si conditiilor acestui accord adus in atentia Societatii in termen de 90 ( nouazeci ) de zile de la initierea presupusei / pretinsei incalcari, cu exceptia cazului in care presupusa incalcare nu a fost adusa la cunoastinta persoanei responsabile .
Neraportarea încălcării în 90 de zile va duce la neurmărirea acuzelor pentru a preveni dreptul la acțiune si să întrerupă acrtivitățile Contractului de Membru.
Toate rapoartele de încălcare sunt cerute în scis și trimise către Societatea prin fax sau email la Departamentul Conformitate la office@ganoexcel.com.ro

CAPITOL 12: ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII DE DISTRIBUITOR.

12.1 Dreptul de reziliere (7-zile perioadă de Liniștire). Membrul poate anula prezentul contract fără penalizări în cele 7 zile de la încheierea acestuia, fără penalizări în cele 7 zile de la Semnarea Contractului prin notificare scrisă de anulare către Departamentul de Procesare Gano Excel prin email la office@ganoexcel.com.ro și;
12.1.1 Societatea va cumpăra înapoi toate produsele și mijloacele de ajutor în activitate pe care Membrul le-a achiziționat ca urmare a încheierii înrolării și / sau semnării Cererii de Înscriere ca membru și le-a returmnat către Societate împreună cu copiile originale ale facturilor lor, minus costurile de transport rezonabile și pentru produsele ce erau deschise, utilizate, deteriorate și care nu sunt autosigilante; și

12.2 După perioada de liniștire (de 7 zile) . Membrul are dreptul de a termina voluntar prezentul Acord și Contractul de Membru aferent, în orice moment indiferent de motiv. Încheierea voluntară trebuie trimisă în scris către Societate la sediul său principal sau prin email la office@ganoexcel.com.ro Încheierea intră în vigoare la la data trimiterii notificărilor către Societate din partea Membrului Nu se poate returna și nici rambursa suma de bani după perioada celor 7 zile.

12.3 Un Membru trebuie să fie eligibil spre a aplica din nou , nu mai devreme de un an (1) de la data transmiterii cererii de reziliere.Membrul nu va avea dreptul , mai devreme de 1 (un ) an, sa-si reselecteze sponsorul pe perioada in care I se proceseaza Contractul de Membru . Membrul are obligatia sa inceapa cu persoana careia obisnuia s-I raporteze la prima inscriere. Societatea , in cazuri exceptionale , va fi discreta cu privire la inscrierea Membrului sub un alt sponsor , cu conditia sa fie prezentate dovezi rezonabile si satisfacatoare.

CAPITOL 13: PERIOADĂ PLATĂ COMISION

13.1 Toate sumele de progres ale Membrului vor fi calculate având în vedere vechimea sa în conformitate cu Planul de Compensare al Societății care este publicat pe www.ganoexcel.com & www.ganoexcel2u.com iar Comisioanele / Bonusurile Lunare vor fi transferate direct în Contul Membrului cel tarziu la data de 20 ale fiecarei luni sau înainte de aceasta . Lunar Comisioanele / Bonusurile sunt transferate direct în contul Membrului. Doar Membrii calificați vor primi comisioane / bonusuri lunare de la Societate. Bonusul minim lunar trebuie să fie de zece (10) RON și peste astfel încât Societatea să poată face deducerea necesară și să remită suma rămasă iar dacă bonusul este mai mare de zece (10) RON atunci va fi acumul a și plătit după deducerea taxelor, luna viitoare.

13.2 Dacă Membrul consideră ca s-a făcut o eroare în ceea ce privește comisionul, bonusurile, rapoartele de activitate sau cheltuielile, Membrul trebuie să anunțe Societatea în scris în zece (10) zile înainte de presupusa eroare sau incident. Societatea nu va fi responsabilă pentru nicio eroare, emisiune sau problemă ce nu a fost raportată în zece zile (10) zile de la presupusul accident sau incident.

13.3 Sub nicio formă, Societatea nu va împărți Comisionul și Bonusurile între soții care se despart sau membri ai entitălilor ce se dizolvă. Partea către care va fi transferată Contractul de Membru va fi determinată fie de comun acord de către părți fie printr-o decizie a instanței. Contractul de Membru nu poate să fie impartit de către părți sub nici o forma.

13.4 În cazul unui proces de divorț în curs sau a unei negocieri pentru împărțirea proprietății, Societatea va continua să facă plăți către membrul înscris primul deoarece făcea acest lucru înainte de această procedură.

CAPITOL 14: RECLAMA & PROMOVAREA, SPECTACOLE, LICITAȚII ONLINE

14.1 Societatea încurajează reclama și promovarea ca o metodă viabilă pentru ca Membrii să își construiască afacerea. Totuși sunt necesare reguli stricte pentru a menține un efort etic de marketing. Prin urmare regulile sunt parte a prezentului Contract încheiat între societate și distribuitorii săi. . Membrii sunt contractori independenți, nu angajați ai Societății, filiale sau subsidiare ale acesteia și nu se pot reprezenta singuri. Mai mult , un Membru nu poate in nici un caz sa afirme sub nici o forma ca un Membru sau oricare Membru nou , va fi angajatul Societatii.

14.2 Înregistrările audio și mesajele telefonice aprobate de Societate trebuie să identifice Membrul ca pe unul Independent la ÎNCEPUTUL mesajului.

14.3 Numele Societății, Adresa și Logoul. Gano Excel, numele de societăți și numele similare cu acestea, mărcile înregistrate și / sau logourile sunt proprietatea Societății și nu pot fi utilizate în orice manieră, inclusiv la reproducerea literară, mărci înregistrate și / sau logouri care sunt proprietatea de drept a Societății și nu pot fi utilizate într-o manieră, inclusiv la reproducerea literară sau în orice reclamă, fără aprobare din partea Societății. Orice reclamă aprobată trebuie să indice că Membrul este un Membru Independent al Societății. Utilizarea doar a numelui sau a logo-ului fără a face referire la Membru care este un Membru Independent este strict interzisă. Numele Societății și numele Membrului independent și numele și / sau logourile produselor pot fi utilizate în reclama produselor de retail care a fost pre-abrobat de Societate. Reclama pentru atragerea de noi membri și oportunități de afaceri trebuie pre-aprobată în scris de de către Societate și/sau să ruleze în orb, de exemplu fără a face referire la Societate. În nici un caz numele Gano Excel nu va apărea într-un URL cu excepția celor pe care le deține deja Societatea sau pe platformele media cum sunt Facebook, Twitter și alte rețele sociale.
Membrii pot organiza întruniri și seminare de pregătire în scopuri promoționale și de marketing. Totuși participanții trebuie să fie clar informați că aceste întruniri sunt organizate de către Membru și că Societatea nu va fi responsabilă prin urmare iar logo-ul societății, numele și drepturile de proprietate intelectuală, nu pot fi folosite la astfel de întruniri decât cu aprobarea anterioară a Societății sau într-o manieră pentru a creea impresia că acestea sunt organizate de Societate. Logo-ul societății și alte drepturi similare de proprietate intelectuală nu pot fi utilizate în titlurile principale ale acestor evenimente ; și dacă sunt utilizate în alte situații, numele, logo-ul și alte mărci similare ale Membrului Independent trebuie plasate alături de acestea și trebuie să aibă aceeași mărime.

14.4 Societatea interzice stict utilizarea numelui său, logo-ulu și mărcii inregistrate sau a oricărei declarații cu privire la Societate , activitatea sa produsele și operațiunile în orice activitate financiară de către un Membru. Societatea nu este de acord și nu toerează orice astfel de activitate financiară și orice încălcare a acestei politici în orice activitate financiară a unui Membru. Societatea nu este de acord cu oricare astfel de activitate financiară și orice încălcare a acestei politici ar putea duce la Rezilierea Contractului de Membru inițiat de Societate.

14.5 Site-urile web. Membrii nu pot, fără acordul scris anterior al Societății, nu pot utiliza numele “Gano Excel,” Gano Excel marca inregistrata, Gano Excel produsele și alte drepturi Gano Excel (sau alte variații) în numele de domeniu (URL ) pe titlurile de pe fiecare pagină din site. (inclusiv dar fără a se limita la paginile principale ). În cazul unui nume de domeniu ce încalcă această regulă, Societatea va avea dreptul să solicite deținătorului Transferul către Societate imediat și fără costuri pentru Societate.
Toate drepturile din Contractul de Membru ale Membrilor care nu vor putea fi transmise vor fi reziliate. Acest lucru va fi suplimentar față de celelelate drepturi și compensații corecte.
14.5.1 Membrii nu vor putea utiliza mărcile altor terți, numele sau numele produselor (sau variații ale acestora) în numele domeniilor (URL) titlurile oricăror pagini pe site-uri (incluzând dar fară a se limita la prima pagină), adrese de email decât dacă nu au solicitat anterior și au obținut acordul proprietarului.
14.5.2 Membrii ce operează site-uri ce au legătură cu activitatea lor independentă la Gano Excel pot folosi doar logo-ul Gano Excel al Membrilor Independenți si imaginile produselor pe site-ul lor. Acest site nu poate fi publicat într-o manieră care să lase impresia că este site-ul oficial al Gano Excel și ca și când nu ar fi site-ul privat al Membrului Independent. Punerea online a site-ului se poate face doar cu acordul Societații.
14.5.3 Membrii nu pot utiliza tactici înșelătoare (așa cum au fost stabilite de Gano Excel, prin decizie proprie) pentru a îmbunătăți rankingul site-ului și poziția în motorul de căutare.
14.5.4 Membrii sunt obligați să aibă un link pe site-ul lor către pagina oficială a Gano Excel sau pe oricare alte site-uri produse sau întreținute de Gano Excel și orice site-uri întreținute de același Membru pentru promovarea liniei de produse Gano Excel și pentru oportunitatea de a face încasări.
14.5.5 Membrii ce desfășoară sau vor să desfășoară activități în piețele internaționale prin site-ul nostru și al altora trebuie să se alinieze la Politicile și Procedurile Gano Excel precum și legilor și
reglementărilor fiecărei țări care are jurisdicție asupra activităților comerciale și pe internet incluzând dar fără a se limita la reguli, legi și reglementări ce se referă la confidențialitatea informațiilor către client, dreptul de intimitate, restricții cu privire la telemarketing, restricții pentru marketingul prin Internet. Referințele produselor pot include doar acele produse care sunt de vânzare în acea țară cu privire la care aceste comunicări sunt directe. Acestea nu au permisiunea de a face acest luru fără aprobarea anterioară în scris.
14.5.6 Site-urile Membrilor ce promovează produsele Gano Excel sau opotunități de a face venituri suplimentare sau orice altă relație cu Gano Excel trebuie să mențină confidențialitatea consumatorilor și utilizatorilor site-urilor respectând legea privind intimitatea din fiecare țară de unde ei primesc informații cu privire la consumatori. Membrii trebuie să posteze într-o locație vizibilă “Declarația privind Intimitatea” care informează consumatorii dacă informațiile personale sunt colectate sau nu și modul în care va fi utilizată această informație.
14.5.7 Membrii nu pot vinde, schimba sau utiliza informații privind consumatorii sau utilizatorii site-ului decât dacă consumatorul sau site-ul și-au dat acordul expres în scris Membrului. Daca Membrul obține acordul în scris de la Consumator sau utilizatorul site-ului, Membrul poate vinde, schimba sau utiliza informația doar în legătură cu produsele Gano Excel sau posibilitatea de a genera venituri.
14.5.8 Membrii Gano Excel nu trebuie să publice, posteze sau distribuie nici un tip de materiale pe sau prin internet (rețele sociale) cu legătură sau nu cu Gano Excel care sunt după opinia Gano Excel defăimătoare, calomniatoare, care subapreciaza, discreditatoare, hărțuitoare, ofensive, abuzive, obscene sau pornografice.
14.5.9 Membrii nu au voie să intervină sau să ia măsuri care ar duce la interferența cu sau distrugerea ganoexcel.com, ganoexcel2u.com și altor site-uri ce vor fi anunțate mai târziu sau alte site-uri ținute de Gano Excel sau Membrii săi, nici nu vor mai obține sau vor încerca să obțină acces la sistemul de computere sau la rețelele conectate la acele site-uri sau orice alte site-uri fără permisiunea scrisă anterioară sau autorizația de la Gano Excel.

14.6 Aprobarea pentru Publicitate. Membrii trebuie să primească aprobare de la Societate înainte de utiliza în orice formă numele Societății, mărcile sau logo-urile produselor sale incluzând dar fără a se limita la ziare, reviste, pliante sau orice tip de mijloace printate, scrisori și propuneri inclusiv cele pentru organizațiile pentru strângerea de fonduri, media electronică, internet, casete video și audio și articole promoționale. Membrii pot depune materialele promoționale către Societate pentru aprobare și acestea trebuie aprobate înainte de utilizare la office@ganoexcel.com.ro

14.7 Mesajele Înregistrate. Toate mesajele înregistrate care fac referire în ORICE formă de publicitate care include produsele societății, numele , mărcile sau logourile TREBUIE să fie transmise în formă scrisă Societății spre aprobare și trebuie aprobate înainte de utilizare.

14.8 Promovarea Generală. Membrii își pot promova activitatea prin orice modalitate legală sau etică pe care o doresc dacă nu folosesc nici unul dintre numele societății sau logo-ul. Nu este permisă nici o reproducere a textelor Societății sau etichetelor. Toate textele societății au drepturi de autor și nu pot fi multiplicate în nicio formă fără acordul expres în scris al Societății. Această restricție include dar nu este limitată la fotocopiere, reproducerea grafică, exprimări traduse, fotografii ale produselor și copii luate parțial sau scoase din context. Membrul nu trebuie să spună sau să sugereze că Societatea aprobă orice literatură motivațională proprie sau materiale de pregătire utilizate în Organizația proprie a Membrului. Societatea va furniza materiale de marketing și de altă natură pe www.ganoexcel2u.com. Acest material poate fi utilizat de către Membri oricând.

14.9 Publicitate Publică. Publicitatea publică este interzisă. Orice emisie radio sau TV (rețea sau cablu) sau orice media electronică, inclusiv internet, afișe, stații de autobuz și sau banci din parc sunt interzise fără acordul expres în scris al Societății. Promovarea sau vânzarea pe internet este permisă, cu condiția ca Membrul să urmărească cerințele și interdicțiile descrise în acest capitol și / sau utilizează site-ul sponsorizat. Membrul nu va încerca să modifice sau să schimbe conținutul site-ului Societății spre a reflecta texte, imagini, fotocopii, reproduceri grafice, expresii traduse, fotografii cu produse și copii parțiale sau scoase din context și care vor încărca Politicile și Procedurile Societății precum și orice alte Contracte asociate activității Societății.

14.10 Interviurile cu Media. Membrii nu au voie sa dea interviuri, cu nici o rețea media incluzănd dar fără a se limita la televiziune, radio, ziare, reviste, ziare economice sau pe internet cu privire la Societate. Aceste interviuri vor fi acordate doar de către angajații specializați ai Societății.

14.11 Membrii înregistrării audio-video sau CD-ului . Doar membrii ce au primit autorizație scrisă de la Societate în avans, pot promova pentru distribuție casete audio și video, CD-uri și alte înregistrări produse de ei înșiși. Înregistrările trebuie să întrunească următoarele criterii.
14.11.1 Acestea trebuie să fie aprobate în scris de către Societate înainte de a fi duplicate.O copie pe hârtie trebuie transmisă spre aprobare.
14.11.2 Coperta și / sau eticheta trebuie să identifice Membrul care le-a înregistrat și care poate să indice clar că el este Membru Independent. O declarație similară este necesară la începutul înregistrării ca introducere.

14.12 Magazine. Societatea nu permite produselor sale să fie vândute sau expuse în majoritatea magazinelor en-detail. Totuși există excepții de la această politică. Aceste excepții sunt afaceri care operează “doar pe bază de programare”.
14.12.1 Următoarele magazine sunt exemple de magazine unde NU POT FI VÂNDUTE produsele
Societății sau expuse textele acesteia: magazine cu hrană sănătoasă, magazinele de la malluri, marketurile mici și mari, magazinele de medicamente, punctele de vânzatre cu amănuntul, etc. Această prevedere va fi aplicabilă indiferent dacă sau nu proprietarul / managerul este o persoană fizica membru Gano Excel . Trebuie oferite explicații cu privire la practicile în astfel de locuri.
14.12.2 Această politică nu interzice unui proprietar de magazin să fie Membru pentru Societate. În cazul în care patronul sau managerul unei astfel de instituții este Membru el poate continua să vândă produsele Gano Excel indiferent de activitatea sa conform principiilor Societății. În plus, sponsorul unui asemenea Membru este responsabil să se asigure că principiile societății sunt respectate. În caz contrar Sponsorul va fi responsabil de principiile Societății.
14.12.3 Obiectivul acestei politici este protejarea atât a membrului cât și a clienților. În afară de faptul că produsele societății nu pot fi vândute terților (alții decât membrii Gano Excel) sub nici o formă și nici o condiție, Produsele nu pot fi promovate și vândute prin site-uri sau prin alte categorii de cataloage create de membrii Societății și terți sau alte instituții. În caz contrar se vor lua acțiunile legale necesare pentru produse și acestea vor fi retrase de pe piață prin mijloacele legale. Toate logo-urile, mărcile și emblemele societății sunt protejate de prevederi ale Directivei Europene de protectie a marcii inregistrate . Daca nu se mentioneaza altfel , acestea nu pot fi copiate sau utilizate fara permisiune , iar textele , parerile , animatiile si filmele de pe site-urile noastre web ( www.ganoexcel.com , www.ganoexcel2u.com ) si legislatia aplicabila , nu pot fi copiate , folosite sau postate pe alte site-uri .
14.12.4 Centrele de servicii cum ar fi coafor, centre de infrumusețare, cluburi pentru sănătate etc. pot fi excepții la regula privind vânzarea în centrele de vănzări. În plus produsele de vânzare trebuie să aibă legătură cu sau să fie utilizate în asociație cu serviciile oferite și trebuie obținute aprobări scrise de la sediul principal al Societății. După aprobare acest gen de centre de servicii vor putea să expună produsele doar în secțiuni unde se oferă servicii. Totuși, produsele Societății nu sunt permise a fi expuse în exterior sau în vitrine, birouri și nu este permisă atârnarea de afișe. Membrii nu pot utiliza logo-ul Societății sau drepturi de proprietate intelectuală similare la deschiderea unor birouri administrative pe firmele acestora pe răspundere proprie cu scopul de a îmbunătăți activitățile privind Contractul de Membru și pregătirile sau seminarele pe care le vor organiza.
14.12.5 Oricare dintre produsele de băut ale Societății pot fi promovate sau vândute în cești sau porții dar cu acordul scris prealabil al acesteia.
Tuturor membrilor li se interzice strict deschiderea de cafenele, restaurante și activități similare unde sunt consumate mâncăruri și băuturi pentru vânzarea produselor Societății.

14.13 Târguri & Prezentări. Membrii pot promova produsele Societății la târguri și prezentări cu condiția ca produsele să nu fie expuse cu alte produse ce sunt vândute prin network marketing. Talciocurile nu sunt locații autorizate pentru vânzarea și / sau prezentarea produselor, numelui, mărcii, oportunităților, literaturii Societății.

14.14 Membrii nu pot vinde, oferi, schimba sau facilita vânzarea produselor sau a statutului de membru al Gano Excel pe site-urile web ce organizează licitații. Un Membru nu poate, direct sau indirect, să angajeze, contracteze, sau să utilizeze terți pentru a încălca această prevedere.

14.15 Telemarketing. Membrii sunt responsabili individual pentru înțelegerea și respectarea legilor și regulamentelor naționale cu privire la practicile de telemarketing în fiecare stat și jurisdicție în care își desfășoară activitatea.

14.16 Membrii sunt obligați să promoveze produsele Societății în maniera specificată în legile țării. Ei nu pot face afirmații cu privire la funcția finală a produselor verbal, în scris sau pe orice platformă de internet. Cu alte cuvinte nu au voie să utilizeze descrieri exagerate cu privire la produsele noastre. Un membru va trebui să aibă grija necesară pentru a nu face afirmații de orice natură,a nu recomanda practici sau face sugestii în zone în care nu este expert. Societatea nu isi asuma nici o responsabilitate pentru nici o declarație făcută de membru în legătură cu avantajele produselor, altele decât cele publicate și existente în literatura de specialitate. Toate responsabilitățile legale vor aparține persoanei ce a făcut declarația.

14.17 Membrul folosind reclame sau materiale neaprobate de către Societate va fi singurul responsabil de investigațiile ce derivă din astfel de activități. Dacă un membru va invita un alt membru sau un client prospect la o întrunire acesta va menționa foarte clar scopul întâlnirii și va explica participanților că nu trebuie să cumpere nimic.

14.18 Nici un marcaj exterior sau prezentări pentru promovarea Societății sau produselor nu este permis a fi utilizat în nicio locație altele decât abțibildurile plasate pe geamurile mașinilor cu aprobarea Societății.

CAPITOL 15: RELAȚIA JURIDICĂ DINTRE SOCIETATE ȘI MEMBRUL INDEPENDENT

15.1 Politicile si procedurile cuprinse in prezentul acord , nu au ca scop crearea de drepturi pentru terte parti in nici un Contract de Membru sau Structura cu privire la comportamentul unui oricare alt Membru

15.2 Statutul Membrului Independent. Relația juridică între Societate și Membrul Independent este una contractuală comercială între doi comercianți independenți. Un membru va fi si este un “membru independent” și va avea o astfel de relație cu Societatea. Nici un Membru nu se va prezenta în fața terților ca și cum ar fi angajatul sau ca și cum ar acționa în numele Societății.
Deoarece scopul final al Membrului Autorizat pentru încheierea acestui Contract este înființarea unei afaceri proprii din care să obțină beneficii, Membrul Autorizat nu poate fi definit ca și “Consumator” conform legislației privind consumatorii și el a consumat produsele comandate de la Societate. Prin urmare Membrul independent va fi obligat să exercite grija așteptată de la un “Comerciant Prudent” în timp ce își execută responsabilitățile în baza prezentului Contract. Toate tipurile de responsabilități legale și penale ce derivă din neexercitarea grijii necesare vor fi ale Membrului Independent iar Societatea nu va accepta nici un fel de responsabilitate.
Societatea poate reține taxe conform legilor în vigoare fără a afecta statutul de Membru Independent al Membrului. Membrul este de acord, în limina faptului că el este un “membru independent,” să plătească la timp toate taxele și impozitele datorate, legale și guvernamentale conform legislației în vigoare cu privire la “membrii indpendenți,” pentru toate beneficiile economice ce îi revin în baza prezentului.

15.3 Membrul nu are autoritatea să țină Societatea responsabilă cu nicio obligație.

15.4 Membrul nu are autoritatea necesară de a face demersuri în nicio altă țară sau jurisdicție politică pentru a introcuce sau a dezvolta activitatea Societății.

15.5 Membrul nu are autoritatea necesară de a face demersuri în nicio altă țară pentru a înregistra sau rezerva numele societății, mărcile înregistrate sau brandurile; să obțină aprobarea pentru produse sau practici de afaceri; sau pentru a stabili contacte de afaceri sau politice de orice fel în numele Societății. Membrul agreează să desemneze imediat Societății orice înregistrare a numelui Societății, mărcilor înregistrare și brandului sau produselor înregistrate sau rezervate încălcând prevederile prezentului capitol.

15.6 Fiecare Membru trebuie să prezinte Societății un număr de identificare fiscală. Un număr de identificare fiscală emis de autoritatea fiscală națională este necesar pentru persoanele și entitățile legale cum ar fi parteneriatele, corporațiile, srl-urile, etc. neprezentarea unui document cu informații complete și corecte de identificare așa cum se solicită mai sus poate duce la reținerea Comisioanelor câștigate de către Membru. De asemenea Membrul dacă acționează în numele unui parteneriat, srl, societate este posibil să i se ceară să demonstreze că înființarea unei astfel de entități a fost recunoscută prin legile în vigoare și / sau de către autoritățile responsabile și că Membrul are capacitatea de a acționa în numele unei astfel de entități.

15.7 Fiecare Membru agreează să scutească Societatea de orice fel de taxe și penalități ce pot apărea.

15.8 Prevederile prezentului Capitol vor supraviețiui terminării acestui Contract.

CAPITOL 16: PREVEDERI GENERALE

16.1 Despăgubiri. În măsura în care legea permite, Societatea, directorii săi, funcționarii, acționarii si angajații precum și persoanele desemnate (numite generic „afiliați”) nu vor fi responsabili pentru, iar Membrul eliberează Societatea și afiliații săi de orice fel de răspunderi cu privire la pierderea profitului, pagube directe, indirecte sau consecutive sau orice alte pierderi apărute sau suferite de către Membru ca rezultat al:

16.1.1 Încălcării Contractului de către Membru incluzînd dar fără a se limita la Politicile și Procedurile Societății, Cererea de Înscriere ca Membru , și Termenii și Condițiile;
16.1.2 Promovarea sau operarea activității Membrului și oricărei activități în legătură cu aceasta incluzând dar fără a se limita la următoarele exemple: prezentarea produsului Societății sau Planului de Compensare Gano Excel Europe, închirierea de sali de conferinta sau facilitati de instruire.
16.1.3 Orice dată sau informație incorectă sau greșită oferită de Membru către Societate; sau
16.1.4 Nefurnizarea de informații sau date necesare pentru ca Societatea să își desfășoare
activitatea.Membrul este de acord ca intreaga responsabilitate a Societatii fata de Membru incluzand dar fara a se limita la , orice cauza sau actiune ce apare in contract , prejudiciu sau capitaluri proprii nu trebuie sa depaseasca si se limiteaza la , suma produselor pe care Membrul le-a achizitionat de la Societate in baza prezentului Acord sau a oricarui alt contract si care sunt nedeschise , nedeteriorate si neexpirate.

16.2 Fiecare Membru va apăra și va ține Societatea lipsită de răspundere sau responsabilitate ce derivă din activitatea Membrului, din cauza publicității, declarațiilor ce pot fi ilegale sau care nu au fost aprobate de către Societate

16.3 Termenii prezentului contract vor fi afectați de clauza de separabilitate. Invaliditatea sau neaplicarea oricărei prevederi nu va afecta valabilitatea și aplicarea celorlalte prevederi.

16.4 Politica de Confidențialitate. Informațiile furnizare de către Membru vor fi utilizate în scopul prezentului Contract. Nu se va utiliza altfel informația.

16.5 Arbitrajul. Societatea și Membrul pot, conform unei înțelegeri comune în scris să rezolve orice încălcare a prezentului prin arbitraj. Procedurile de arbitraj vor avea loc în Olanda.

16.6 Renunțare. Renunțarea de către Societate la despăgubirile ce îi revin în baza Contractului trebuie să se facă în scris și trebuie să fie semnat de către un funcționar autorizat al Societății. O decizie a Societății de a întârzia sau a se abține de la a lua măsuri împotriva Membrului pentru orice încălcare a prezentului Contract nu va fi considerată o renunțare în cazul unor încălcări ulterioare.

16.7 Forța Majoră. Societatea nu va fi responsabilă pentru întârzierile sau neputința de executare a obligațiilor atunci când executarea nu este posibilă din cauza unor circumstanțe pe care nu le putem controla, cum ar fi războaie, greve, răscoale, cutremur, incendiu sau alte dezastre naturale ce reduc capacitatea de aprovizionarea a serviciilor sau decizia sau ordinul guvernamental.

16.8 Prezentul Contract și orice alte înțelegeri ce se vor mai încheia vor fi guvernate și executate conform legii din Romania . Toate disputele si reclamatiile impotriva Societatii si orice alte actiuni sau cauze ale actiunilor cu privire la executarea partilor din acest Acord si al celor care vor urma , va fi adus exclusiv într-o instanță sau într-un birou de aplicare a legii din Romania.

16.9 Intelegere Echitabilă sau măsuri punitive, taxe notariale și clauză de renunțare. Părțile sunt de acord că o încălcare a obligațiilor Acordului poate cauza un rău ireparabil Societății și că doar despăgubirile în bani ar fi un remediu neadecvat . Prin urmare, Membrul renunță la orice obiecții de intelegere echitabilă sau măsuri punitive pentru Societate, pe baza unei încălcări sau a unei încălcări viitoare a prezentului Contract. Membrul este de acord că în plus față de aceste pagube efective, demonstrarea unui rol ireparabil nu este necesară pentru a pune în aplicare măsurile punitive iar Societatea va avea dreptul la un ordin de restricție temporară , fără a fi necesară postarea unei garanții. În situația încălcării , partea in culpa se obliga la plata taxelor de avocat si cheltuielilor de judecata.

16.10 Membrul a citit prezentul Contract în integralitatea sa ca un om de afaceri prudent, înțelege toate prevederile Contractului și este de acord, declară și se obligă să se conformeze tuturor prevederilor cu grija corespunzătoare. În cazul în care un Membru depune o plăngere sau o contra-plângere împotriva Societății, Membrul o va face Personal și nu împreună cu un alt Membru ca parte a unei acțiuni de masă.

16.11 În situația în care orice prevedere a acestor Politici și Proceduri intră în conflict cu Politicile și Procedurile sau legile din tarile respective in care traieste Membrul, Procedurile si Politicile locale vor guverna iar valabilitatea punerii in aplicare a restului prevederilor acestuia nu va fi afectata. In masura in care oricare prevedere a acestor Politici și Proceduri este găsită invalidă sau inaplicabilă deoarece este excesivă, acea prevedere nu va fi anulată ci mai degrabă limitată in masura solicitată de legea în vigoare și punerea în aplicare astfel limitată. Partile agreeaza in mod expres faptul ca acest capitol este corect, just și rezonabil din perspectiva intereselor ambelor părți.

Am citit și sunt de acord cu POLITICILE ȘI PROCEDURILE GANO EXCEL